Skip to content

Column 418

October 15, 2011

DIER VAN DE WEEK

De koe, sympathiekste aller weidekakkers.

Eerlijk waar: ik schrok een beetje, toen ik donderdag op pagina dertien de grote titel las. ‘Koeien moeten in gaskamers’. Niet alleen behoor ik tot de generatie die op school zowaar geschiedenisles kreeg en bijgevolg enige notie heeft van wat er zoal aan onaangenaams is gebeurd halverwege de vorige eeuw, maar ook heb ik tijdens mijn legerdienst zaliger ooit in een gaskamer zo snel mogelijk een gasmasker moeten opzetten terwijl een onbestemd soort doemp zich sissend door de grauwe ruimte verspreidde – zelfs al wist je dat de kans klein was dat het Belgisch leger zijn recruten opzettelijk met Zyklon B zou bestoken, toch zag je links en rechts kloeke jongemannen ergens tussen hyperventilatie en hysterie in ten gronde storten. Nee, van het woord ‘gaskamer’ word ik niet blij.

Na lezing van het artikel besloot ik evenwel Gaia niét te bellen. De koeien overleven het. Ze brengen gewoon wat tijd door in een ruimte waar men wil meten hoeveel methaan ze uitstoten. Dat is namelijk wat koeien doen: methaan uitstoten. Koeien zijn evenhoevige methaanfabrieken. Uit hun muil en uit hun hol. 

Ik heb fijne herinneringen aan koeienvlaaien. Vooral aan de exemplaren die al een zonnig dagje of twee oud waren: daar lag dan zo’n korst op die héél even krak zei als je er weer eens voluit met je elleboog in neersmakte nadat je net een prachtige redding had gedaan in een voetbalwedstrijd tussen jou en je broer en een buurjongen die ook nooit is doorgebroken. En dan ging je beteuterd staan en monsterde je de schade: van pols tot heup in de zurige stront. Ja, dat waren mooie tijden. 

Het waren tijden van weiden, van boomgaarden en bosjes. Tijden van hollen en fietsen, van klimmen en springen, van klauteren en buitelen. Tijden van koeien en paarden, van kikkers en vogels, van fluiten en zingen. En van het amechtig gekrijs van het varken dat bij zonsondergang op de binnenkoer van de boerenhofstee de kop wordt ingeslagen. 

Dat moesten ze met een koe niet proberen.

 

VRAAG VAN DE WEEK

Wie gaat straks de rol van Osama Bin Laden spelen in ‘When We Say We’ll Never Forget”?

 

BRIEF VAN DE WEEK

Aan dhr. Albert II, 

tot dusver laatste 

koning der Belgen

 

 

Sire,

 

Vooreerst vraag ik U verschoning voor mijn vermetele daad – nee, ik weet het, U hebt mij niets gevraagd –, doch de kwestie is dermate dringend dat ik meen dat het protocol zelfs U nu ook wel even aan de koninklijke reet mag roesten. Vandaar dat ik met de deur in huis val: hebt U het nu gezegd of niet? 

Sta me toe even Uw ongetwijfeld geteisterd majesteitelijk geheugen op te frissen: “Dat ze hun plan trekken! Nooit zal ik een besluit tekenen om naar nieuwe verkiezingen te gaan! Ik zal dat niet toelaten!” Ziedaar Uw woeste woorden tegen een toppoliticus, op een sombere oktoberdag van vorig jaar – zo schrijven althans twee journalisten.

U hebt het tot dusver niet ontkend. Dat is opmerkelijk. Want u weet: wat niet wordt ontkend, is tegenwoordig waar. En wat wel wordt ontkend, heel vaak ook, zodat U sowieso het haasje dreigt te worden. Daarom, mede namens de rusteloze rest van de nerveuze natie, bid ik U: zég het gewoon. Zeg gewoon hardop dat U al die strapatsen, al dat gekonkel, al die schijnbewegingen, al dat georkestreerde niets godvernondemiljaarde kotsbeu bent. Het zal U hooguit op een donderend applaus van Uw verheugde onderdanen komen te staan. Ondertussen kunnen, in daartoe zorgvuldig evenwichtig samengestelde werkgroepen, specialisten het roerend oneens blijven over de stervensbegeleiding van Uw zieltogend koninkrijk. U, daarentegen, neemt minzaam de massale huldeblijken in ontvangst, aait hier en daar een snotterig kind over het bolletje en stapt vervolgens wuivend aan boord van de Alpa, één en al Love Boat Captain. 

Zou dat geen mooi einde zijn?

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: