Skip to content

Column 360

October 16, 2011

VASTSTELLING VAN DE WEEK

Als de nood het hoogst is, is Jean-Jacques De Gucht nabij.

Ik zat me deze week een beetje zorgen te maken over het gebrek aan onderwerpjes voor deze column. Er was amper wat. Goed, je had die duif van 132.000 euro en de elf maîtresses van Tiger Woods en de zestigjarige Patricia Paay op haar voordeligst in de Playboy en het feit dat de Vlaamse vrouw een paarse vibrator verkiest en Philippe Gilbert die zijn tweede Kristallen Velocipède kreeg en dat vervelende kopbaldoelpunt van Sinan Bolat en de klimaatconferentie in Kopenhagen en Barack Obama die de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nam, maar wat valt daar in godsnaam over te vertellen? Niet veel. 132.000 euro voor een duif, dat heet vooruitgang; die elf maîtresses, dat zijn snollen; Patricia Paay, dat is een kunstwerk; een paarse vibrator, dat is geen blauwe vibrator; Philippe Gilbert, dat is een brave Waal; Sinan Bolat, dat is een brave Turk die onlangs een Marokkaan zomaar een vuistslag gaf; Kopenhagen, dat is een dure stad vol hoeren; en Barack Obama, dat is bij gebrek aan beter. En dan zijn we rond.

Doch gelukkig was daar dus Jean-Jacques De Gucht, geboren in München in 1983 en licentiaat in de agogische wetenschappen. In zijn senatoriële hoedanigheid sluit Jay-Jay zich aan bij wat de commissie Institutionele Hervormingen heeft bedacht: dat we Kerk en Staat dermate grondig moeten scheiden, dat zelfs kruisbeelden aan de ingang van een kerkhof niet langer kunnen. In een volgende fase, zo heb ik uit zéér goede bron, wil de heer De Gucht ook het woord ‘kerkhof’ zien verdwijnen ten faveure van ‘begraafplaats’ en maakt hij korte metten met een reeks levensbeschouwelijk niet-neutrale uitdrukkingen, spreekwoorden en zegswijzen. Zo wordt ‘de kerk in het midden houden’ straks ‘het vrijzinnig laïciserend centrum in het midden houden’ (bemerk de woordspeling met ‘centrum’ en ‘midden’, fraai!), ‘voor het zingen de kerk uitgaan’ wordt ‘douchen zonder nat te worden’, ‘een kerk op iemand bouwen’ wordt ‘aan iemand uw verkiesbare plaats aanbieden’, ‘de kogel is door de kerk’ wordt ‘Erik Van Looy heeft gesproken’ en ‘de kerk staat open!’ wordt ‘ik kan bijna uw lul zien!’. 

’t Is maar dat u het weet. 

Voorts kan ik maar niet begrijpen hoe een senator – die bovendien licentiaat in de agogische wetenschappen is – denkt mensen ervan te kunnen overtuigen om voor zijn zwaar gehavende brede volkspartij Open VLD te stemmen, als hij op de proppen komt met amper aan toogpraat ontstegen voorstellen. Je houdt je hart vast als zo’n man het écht voor het zeggen krijgt. Zullen we alvast maar met z’n allen het kruis uit onze broek snijden?

 

BEKENTENIS VAN DE WEEK

Het échte kerstgevoel, nee, dat heb ik nog niet.

Aan de neringdoenden zal het niet gelegen hebben. Zij doen hun uiterste best om mij in de gloria te brengen. Geen etalage, of er ligt wel een dennentak in te treuren. Geen klankkast, of er komt wel een djingle bell uit. Geen inpakpapier, of er staat wel een sneeuwkristalletje op. Ik aanhoor en aanschouw – en vervolg licht droefgeestig mijn pad.

Ook de burgervader heeft zich uitgesloofd om mij te behagen. De hele stad ligt onder een nevel van licht, her en der rijzen glinsterende dennenbomen uit de stenen en aldoor weergalmen engelenkoren, mij met heldere stemme aansporend om samen met de herdertjes naar Bethlehem te trekken dan wel in mijn eentje This Year mijn Heart aan Someone Special te schenken.

Het helpt geen zier. Verbaasd kijk ik naar wat blijkbaar een ritueel is, een jaarlijkse Sint-Vitusdans vol gekochte gezelligheid en ingebeeld geluk, vol vervelende verzoening en al te schrale troost, vol zweetgeurtjeswarmte en zure wijn. Het Kindeke Jezus wordt tevergeefs geboren. Tevreden kijkt Jean-Jacques De Gucht toe.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: