Skip to content

Column 373

October 16, 2011

MAN VAN DE WEEK

Stefaan Engels, wereldrecordhouder Marathons Lopen.

Dinsdag liep hij zijn 53ste in evenveel dagen. Resultaat: ’s avonds vooraan in alle tv-journaals, de volgende ochtend voorpaginanieuws in vele kranten. Het gekke is: sindsdien heeft de Gentenaar zijn eigen wereldrecord al drie dagen naeen verbeterd – en terwijl u dit leest nógmaals –, maar daarover vernemen we niks. Als het uitzonderlijke de norm wordt, krijgt het banale de aandacht. Het is dus wachten op een krampje. 

Eigenlijk horen we mensen als Stefaan Engels dankbaar te zijn. Zij zijn het – tot nader order – levende bewijs van het feit dat alleen het onbegrijpelijke wezenlijk is. Immers, wat we kunnen beredeneren, gaat al gauw vervelen. De zoveelste herhaling van de zoveelste herhaling: dodelijke saaiheid, tot in het graf. Nee, geef ons dan maar het heerlijk onbegrijpelijke. We aanschouwen. Verder komen we niet. Hooguit beseffen we in een flits de eigen nietigheid – een wrevel die we wegmasseren door zulke lieden ‘gekken’ te noemen –, maar na het besef volgt er niks meer. We blijven wat we waren: aanschouwers.

Ik heb er vrede mee, met dat aanschouwen. Meer zelfs: ik vind het verkieslijker dan lopen. Hebt u dat weleens gedaan, lopen? Nee? Houden zo. ’t Is nergens goed voor. En ik kan het weten. Ooit heb ik een tijdlang gejogd – met tegenzin, want ’t is een zeer lelijk woord. Driemaal per week trok ik de schokdempende sloffen aan en huppelde ik een onnozel uurtje in het rond. Meestal nergens heen, een enkele keer richting fitnesscentrum, alwaar ik met bespottelijke ijver aan een welgevormd lichaam meende te werken. Vervolgens huppelde ik huiswaarts, teneinde er na een stevige douche en een lichte maaltijd tot diep in de nacht bier te drinken en sigaretten te roken.

Van al die fijne hobby’s blijft thans slechts het roken over. De rest was ijdelheid.

 

VASTSTELLING VAN DE WEEK

De sharia zal dra in België heersen.

Dat zei de heer Abu Imran op 1 april in het vermaarde Canvas-programma Phara. De heer Imran verklaarde voorts namens Sharia4Belgium te spreken en wees erop dat dit genootschap anderhalf miljard leden telt. 

De heer Imran wint een halal rekenmachientje.

 

VRAAG VAN DE WEEK

En wat als je twee millimeter van je Audi A6 laat afvijlen?

Ziedaar mijn eerste reactie toen ik vernam dat de burgemeester van Leuven een fatwa had uitgesproken over auto’s die langer zijn dan 4,90 meter: voortaan geen gratis parkeren meer, in zijn stad. Wie zulke dure bakken kan betalen, kan zich ook een garage veroorloven, bromde Louis Tobback net niet op de tonen van de Internationale. 

Nu, nadat ik dat onnozel grapje had gemaakt, besefte ik algauw dat de burgemeester natuurlijk gelijk had, met z’n strenge optreden. ’t Zijn de auto’s die zich moeten aanpassen aan de steden, en niet andersom, en al zeker niet in ons dichtgeslibde dorp genaamd Vlaanderen. Kaalslag is een zwaktebod en wie het anders beweert is een liberaal.

Groot was dan ook mijn teleurstelling, toen ik ’s anderendaags vernam dat de heer Tobback – na een persoffensiefje van Open VLD – flink wat gas diende terug te nemen: de fatwa sloeg enkel op lichte vrachtwagens of wat daarvoor om belastingtechnische redenen wil doorgaan. Anders gezegd: alleen de neringdoenden en de patsers hebben een probleem.

Ik vond het een verontrustend faux pasje, van de burgemeester. Een beetje zoals de eerste keer dat vader of moeder je licht verbaasd aankijken en jij in hun ogen meent te zien dat ze zich even afvragen wie je bent. Een rauwe hap huiver.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: