Skip to content

Column 382

October 16, 2011

RUG VAN DE WEEK

De mijne – wat had u gedacht?

Hij hangt er nog aan. Dat is op zich al een hele prestatie, want een mens in mijn staat van lichamelijk verval buigt zich niet ongestraft twee weken lang elke dag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat – en soms tot diep in de schimmige nacht – over de vaderlandse politiek. Thans word ik gekweld door een lage rugpijn die steevast de voorbode is van een periode van totale lichamelijke onbeschikbaarheid. Ik weet al wanneer die periode aanbreekt: op de dag dat ik met vakantie ga. 

Je hebt ook mensen die nóóit ziek zijn in hun vakantie. Ze zijn altijd ziek als ze moeten werken. 

Het is niet eerlijk verdeeld.

 

EDDY VAN DE WEEK

Merckx. En wel hierom: het maakt hem niks uit dat hij 65 is geworden.

Hij heeft groot gelijk. We leven gebukt onder de terreur van het tiendelig stelsel. We vinden tien belangrijk. Tien op tien. Tien geboden. Tien kleine negertjes. Vijf vinden we ook belangrijk. Vijf minuten. The Big Five. De vijfde colonne. Ik zeg altijd: als we aan elke hand maar vier vingers zouden hebben, leefden we in een achtdelig stelsel.

Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat erom dat een volk, een land, een wereld zo nu en dan gepast eer bewijst aan de lieden die dat volk, dat land, die wereld diepe vreugde hebben geschonken. Want diepe vreugde is een zeldzaam goed. Het is emotioneel cement, dat mensen bijeenhoudt. 

Ik zie ze nog staan, de mensen. Ze droegen petjes met namen van ploegen of renners en rookten aldoor sigaretten. Ze keken reikhalzend naar de bocht en joelden en juichten en schreeuwden wanneer de renners voorbijreden. Ze stootten elkaar opgewonden aan wanneer de renners uit het zicht waren verdwenen en barstten in bevlogen gesprekken uit. Een zindering trok door het volk.

In Eddy Merckx salueer ik alle helden van de fiets. Maar ze mogen wel niet te veel doping nemen. 

 

LUCY VAN DE WEEK

Loes, née Lucienne Vanbesien. De Koningin van het Visserslied is ons deze week ontvallen en dat is niet alleen in Oostende nieuws – al was het maar omdat ik het ù daar in Herselt en ù daar in Wichelen thans vertel.

Ik heb een vriend – trouwe lezers zullen hem herkennen aan de eeuwigdurende hongerwinter in zijn blik – die ooit met Lucy Loes op zijn schouders door een volle feestzaal is gestapt. Daarover bestaan – ik was die avond helaas verhinderd vanwege een heemkundige lezing over Bach – prachtige verhalen en men fluistert dat er zelfs foto’s van circuleren. 

Dat is wat Lucy Loes deed: mensen blij maken. Die vriend van me was zó blij, dat hij besloot de dame in triomf door de zaal te dragen terwijl zij haar evergreen ‘M’n zeekapiting’ ten beste gaf. Lucy Loes had hem zonet het vermogen geschonken om geheel zichzelf te zijn.

Net zoals men in een stemmige concertzaal naar Bach luisterend geheel zichzelf kan zijn. Er is geen onderscheid. Het gaat om beleving.

 

ADVIES VAN DE WEEK

Kleed je niet te sexy, als je een politieke boodschap hebt.

Ziedaar de goede raad die de befaamde N-VA’er Siegfried Bracke deze week gaf aan zijn medeverkozen partijgenote Kim Geybels, nadat ze in een strak broekpakje in ‘Terzake’ was opgedoken. Helaas had de heer Bracke naar eigen zeggen “op het verkeerde knopje gedrukt” en was zijn goede raad voor de senator uit Limburg de wijde wereld ingefloept. Als dat maar goed afloopt, straks in het parlement, als er moet gestemd worden. 

Kim Geybels is spoedarts en krachtens haar eigen website geïnteresseerd in “ongeveer alles”, waaronder astronomie en quantummechanica.

Siegfried, quantummechanica ís sexy.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: