Skip to content

Column 391

October 16, 2011

BEROEP VAN DE WEEK

Account manager.

Ik heb het moeten opzoeken – ik had geen idee. Het leek me alvast wel een beroep waarvan alleen diegene die het ís, weet wàt het is. Iets geheims. Iets groots. Iets voor De Uitverkorenen.

Dat kwam zo: ik las deze week in de krant het verhaal van een meneer die geen tijd heeft om twee keer per jaar iets vrijwilligs te doen voor de zwemclub waarvan zijn dochtertje lid is, waardoor die zwemclub zich genoodzaakt ziet om die meneer om een extra contributie te vragen voor de werking van de club: honderd euro per jaar. Nou, dat vindt die meneer ongehoord. Kan hij eraan doen dat hij geen tijd heeft? Hij is namelijk account manager!

Vroeger, zo leerde ik uit omstandig vorsingswerk, werd zo’n man ‘vertegenwoordiger’ genoemd: hij vertegenwoordigt een organisatie en probeert klanten goederen of diensten te verkopen – daarom werd hij ook wel ‘verkoper’ genoemd. 

Die tijden zijn voorbij. Ik leid daaruit af dat ‘vertegenwoordiger’ of ‘verkoper’ iets is om je over te schamen.

Maar dat je je oogappel niet twee keer per jaar blij kunt maken met een beetje onbezoldigd engagement in wat zij het àllerliefste doet, nee, dat is niets om je over te schamen. Integendeel. Dat is iets waarmee je verongelijkt naar de media stapt. En jezelf feestelijk te kakken zet.

Daar bestaat óók een Engels woord voor: dickhead. 

 

VRAAG VAN DE WEEK

Maar wat doét de kust ermee?

Dat vroeg ik me meteen retorisch af, toen ik las dat uit hoogst betrouwbare metingen blijkt dat de kust meer zon krijgt dan de rest van het land. ‘Zie je wel’, kreet de kust meteen, ‘het microklimaat bestààt! Allen hierheen!’  

Ik heb aan de kust gewoond en vond het een plek voor account managers.

 

BRIEF VAN DE WEEK

Aan mijn vader (die ik zeer bemin)

 

Vader,

 

Ik schrijf u omdat ik goede raad nodig heb. Ik ben geheel en al in de war.

Zo zag ik deze week een voetbalcoach die het fataal geknoei van z’n spelers met de mantel der liefde bedekte en lovend wees op alle goeds dat de jongens hadden gedaan. Een voetbalcoach, vader. U en ik, wij weten wat voor soort mannen dat zijn, voetbalcoaches: ’t zijn junkies en derhalve volstrekt onbetrouwbaar – alles voor hun eigen vel. Maar híj, hij niet. Hij stond pal. Hij, een voetbalcoach.

Ik zag deze week ook een president, vader. Ik zag een president die tussen zijn volk stond en met zijn volk wachtte en hoopte en juichte telkens als er uit dat onwezenlijk diep gat in de grond een montere mijnwerker tevoorschijn kwam. En toen de laatste mijnwerker levend en wel was bovengehaald, zette iedereen z’n helm af en zong de president met zijn volk het volkslied, het héle volkslied, vier minuten lang, met onvaste stem, ingetogen dankbaar en diep verheugd. En in zijn oog welde een traan. Een president, vader. U en ik, wij weten wat voor soort mannen dat zijn, presidenten: ’t zijn voetbalcoaches. Maar híj, hij niet. 

Ik zag deze week ook een aartsbisschop, vader. Een aartsbisschop die met volle overtuiging zegt: “Aids is een vorm van immanente gerechtigheid.” Hij zegt ook dat homoseksuelen een blokkage hebben beleefd in hun psychologische ontwikkeling, loopt mee in een betoging tegen het feit dat abortus niet meer strafbaar is en verzet zich tegen embryonaal stamcelonderzoek. Een aartsbisschop, vader. U en ik, wij weten wat voor soort mannen dat zijn, aartsbisschoppen: reine kampioenen van de leer, olympisch nederig in het geloof, het mensgeworden mededogen. Maar híj, hij niet. 

Begrijpt u, vader, mijn algehele staat van verwarring? Begrijpt u hoezeer ik thans de wanhoop ten prooi ben? Daarom vraag ik u, in al uw goedertieren wijsheid: geef mij raad. Toon mij de weg in mijn hart die naar liefde voor de aartsbisschop leidt. En geef mij de kracht om die weg te bewandelen. 

Alvast bedankt en tot zondag!

 

Jezus

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: