Skip to content

Column 393

October 16, 2011

VRAAG VAN DE WEEK

Welk woord wordt het Woord van 2010?

Ziedaar de eenvoudige doch daarom zeker niet minder boeiende queeste die de VRT en Van Dale samen ondernemen.

Telkenjare doe ik in het diepste geheim een pronostiekje. Dat gaat me heel goed af. Zo had ik in 2007 gegokt op ‘tafel’, maar het werd nét ‘bokitoproof’. In 2008 ging ik voor ‘documentariëren’, doch het werd nipt ‘swaffelen’. En in 2009 geloofde ik volop in ‘Facebook’ – het werd vreemd genoeg ‘ontvrienden’.  

Voor 2010 wordt het evenwel lastig pronostikeren. Je moet rekenen: het gaat om een oefening die Van Dale ook in Nederland doet. En wij kunnen hier dan wel met z’n allen staan schreeuwen dat ‘jeffen’ het Woord moet worden – zij zijn met meer en vinden ons taaltje al lang niet meer zo schattig. Nee, ‘Jef’ is te Vlaams. Zo eenvoudig is dat. 

Vandaar dat ik dit jaar mijn geld zet op ‘vermassen’. ’t Is een zeer polyvalent woord. Vermassen (ver-mas-sen), vermaste, vermast; overgankelijk én onovergankelijk: ik vermas je en ik vermas; zelfstandig naamwoord: het vermassen, o.; bijvoeglijk naamwoord: vermassen. 

Het vermassen vermassen vermaste me.

 

VASTSTELLING VAN DE WEEK

We hebben het weer verkeerd begrepen. Wéér.

Ik snap het niet. Hoe kunnen we zo stom zijn? Hoe kunnen we ook maar één moment denken dat hetgene monseigneur Léonard zegt ook daadwerkelijk datgene is wat we hóren? 

Hij zegt: “Jezus zei: ‘Pas op als iemand een kind tot zonde verleidt. Hun engelen zien voortdurend het aangezicht van de Vader in de Hemel’ en Jezus heeft natuurlijk gelijk.” Wij horen: “Pedoseksuele priesters die niet meer in functie zijn moet je niet vervolgen want dat zou een soort van wraak zijn.”

Kijk, zo kan het niet verder. We moeten voortaan, als monseigneur Léonard spreekt, vooral niet meer proberen te begrijpen wat hij zegt. We moeten hem laten spreken. We laten hem spreken tot zijn engel voortdurend het aangezicht van de Vader in de Hemel ziet. En ondertussen fluiten we een deuntje.

 

MEDEDELING VAN DE WEEK

Het is tijd voor droeve introspectie.

Niet zozeer omdat men zich volgende week weer eens onwennig dan wel neerslachtig richting begraafplaats dient te begeven teneinde er iets te prevelen en wat denkbeeldig zand weg te vegen, doch veeleer omdat Sony heeft aangekondigd dat de productie van de Walkman wordt stopgezet.

De mijne is een WM-4, hierbij piëteitsvol afgebeeld. Wie goed toekijkt, herkent een krijger van vele oorlogen – hij was dan ook mijn trouwste metgezel tijdens mijn legerdienst. Samen trokken we de wacht op, des winternachts, als de Russen weer eens dreigden onze hellebaarden en haakbussen te komen stelen. Daar liepen we dan, mijn Walkman en ik. Ik met een niet geladen haakbus in mijn handen, hij aan mijn heup en op mijn hoofd. We beschermden mekaar. Hij zorgde ervoor dat ik niks verdachts hoorde, ik zorgde ervoor dat hij niet nat werd. Samen stapten we in regen en wind langs donkere loodsen, samen voelden we aan ijskoude kettingen en sloten, samen lagen we achteraf op smerige matrassen in duffe koten sigaretten te roken. (Ik denk wel dat dat allemaal eigenlijk niet mocht.) Andere keren lagen we samen op bed een boek te lezen. Dan kwam er zo’n krachtige scheten latende kamergenoot vragen of hij even mocht luisteren. Dat mocht. Hij zette de hoofdtelefoon op – en staarde mij stomverbaasd aan. Vervolgens griste hij het ding af, schudde even met zijn kop alsof hij het geluid er alsnog uit wou jagen en sprak de onvergetelijke woorden: “Amai, gij zijt ne raren.” Ik beaamde dat. Verbijsterd wandelde hij naar zijn eigen bed, evenwel niet zonder onderweg de hele kamer te trakteren op een krachtige scheet.  

En mijn Walkman en ik, wij grinnikten even, daar in dat jaar van de Bende van Nijvel. De boze buitenwereld kon ons niet deren. Wij beschermden mekaar.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: