Skip to content

Column 328

October 17, 2011

BRIEF VAN DE WEEK

 

Geachte heren Ivan De Witte, Michel Louwagie, Michel Preud’homme, Hein Vanhaezebrouck en Sigiswald Kuijken,

 

Vooreerst vraag ik u verschoning dat ik u altegader adresseer en niet elk afzonderlijk zoals het betaamt, doch de mij toebemeten ruimte is beperkt en zoals u weet toont in de beperking zich de meester. (Dat laatste is een kwinkslag.)

Vervolgens wil ik benadrukken dat de volgorde in de aanhef geen klassement is, noch een expressie van voorkeur. U scoort – weze het om uiteenlopende redenen – allen even hoog op de Schaal van Deerniswekkendheid. Van harte proficiat, dus. 

Er zijn evenwel nuances.

Zoals u ongetwijfeld weet, geachte heren Ivan De Witte, Michel Louwagie, Michel Preud’homme en Hein Vanhaezebrouck, is Sigiswald Kuijken een achtenswaardig man die ons veel schoonheid heeft geschonken. Kunstenaar, ambachtsman, beeldhouwer van klank, archeoloog der geesten. Dat hij deze week in het vermaarde tv-programma Phara als een zielige grijsaard zat af te geven op rockfestivals weze hem vergeven, en wel hierom: Sigiswald Kuijken zat daar omdat hij in de tijdsspanne van twee dagen een officiële culturele onderscheiding in ontvangst had genomen én het bericht had gekregen dat de subsidies voor zijn ensemble werden geschrapt. Sigiswald Kuijken zat daar kafkaiaans gekweld, het leed in het gelaat gegroefd, de lippen één wrange streep, de ogen op oneindig. Ach, hoe deerniswekkend is het, een man te zien lijden!

Zoals u ongetwijfeld weet, geachte heer Sigiswald Kuijken, zijn Ivan De Witte, Michel Louwagie, Michel Preud’homme en Hein Vanhaezebrouck achtenswaardige mannen die ons al veel vermaak hebben bezorgd. Voorzitter, manager, coach: voorwaar geen kleine jongens. Dat zij deze week in diverse media hun ongenoegen over de sportieve gang van zaken ventileerden op ronduit potsierlijk paranoïde wijze weze hen niet vergeven, en wel hierom:  

pathos is geen management tool. (Pathos is een eiland. Doch daarover een andere keer meer.) Wie leiding geeft, slaakt geen loze kreten. Wie leiding geeft, denkt na. En na. En na. Emotie is geen brandstof. Het is illegaal vuurwerk. Voor wie leiding geeft.

Het is met deze gedachte, geachte heren Ivan De Witte, Michel Louwagie, Michel Preud’homme en Hein Vanhaezebrouck, dat ik thans afscheid van u neem. Van de geachte heer Sigiswald Kuijken neem ik afscheid met een vraag: hoe houdt u uw haar toch zo vief? 

Met empathische groeten,

 

Uw hoogst tijdelijke persoonlijke assistent 

 

PS: mijn welgemeende verontschuldigingen aan de Joden, mocht ik hen hierboven hebben beledigd. Weet, beste Joden, dat het desgevallend uit domheid zou zijn. Vriendelijk dank voor uw begrip.

 

AFSCHEID VAN DE WEEK

Dat van Gennaro Olivieri, één van de twee scheidsrechters van het onvolprezen tv-programma Spel Zonder Grenzen.

Geen mooiere klank dan: “(oninteressant gemurmel)… Guido Pancaldi en/et/y/und/and Gennaro Olivieri!” Waarna op tv het publiek in juichen uitbarstte en jij in de woonkamer lekker in je kamerjas wegzonk en gloeide van gelukzaligheid dat je mocht opblijven, daarbij dankbaar richting vader en moeder kijkend – doch niet te lang, want daar waren de feestelijkheden reeds begonnen! 

Wat volgde was een aaneenschakeling van hollende, springende, zwemmende, klimmende, glijdende, schreeuwende, vallende, huilende, juichende mensen. Somtijds kwam er zeep aan te pas. Zeep en een helling. Dan weer een loopbrug, een pont of een trap. Vindingrijk verzwikte men knieën, vrolijk schoten de armen uit de kom, prachtig faalde men deerlijk. 

Guido Pancaldi en Gennaro Olivieri waren de rotsen in de branding. Zij puurden uit deze volstrekte chaos een resultaat, een stand, een tussenstand, een eindstand. Zij blikten enthousiast doch gestreng op hun chronometer, bliezen vervolgens op hun fluitje – en de wereld stond stil. Tot diep in de huiskamers hielden jongetjes hun adem in. Gebiologeerd staarden zij naar het scherm, in opgewonden verwachting, nét niet aan hun nagels bijtend. 

Toen viel het verdict: de Duitsers hadden gewonnen.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: