Skip to content

Column 329

October 17, 2011

VASTSTELLING VAN DE WEEK

Alles gaat verloren.

Het aantal kinderen in Vlaanderen dat op straat speelt is in twintig jaar tijd gehalveerd. Dat heeft de vzw Kind en Samenleving uitgevogeld. Desgevraagd zeiden negen op tien kinderen dat ze in de tuin spelen veel fijner vinden – de watjes. De tuin is niet spannend. De tuin is de zoo. Vanop afstand staan vader en moeder toe te kijken hoe het klein grut als bonobo’s over elkaar heen tuimelt. 

Nee, de straat, dàt was pas opwindend. Je wist nooit uit welke richting de volgende auto aan zou komen razen. Of vanachter welke struik die grote loslopende hond plots tevoorschijn zou springen. Of wie van je kameraadjes dat stipje was dat daar aan gindse hoek opdook, driftig peddelend. 

Eén van je béste kameraadjes, zo bleek al gauw. Blijgezind fietste je samen naar Het Bosje, waar je je urenlang bekwaamde in het boomklauteren, het vingerfluiten en het meisjeskijken – wat waren dat vreemde wezens. 

Meisjes zijn geen vreemde wezens meer. Ze zijn, net als jongens, bonobo’s in de tuin, veilig verborgen voor die enge Dutroux.

En toch gaat alles verloren.

 

BEKENTENIS VAN DE WEEK

Ik heb zitten suffen.

’t Was deze week tweehonderd jaar geleden dat Charles Darwin werd geboren. Darwin, de man die ooit een ultralangwerpig supersmal bloempje aanschouwde en daaruit besloot dat er een vogeltje moest bestaan met een bekje dat daar pipetgewijs perfect in paste. Hij had gelijk – al werd zijn gelijk pas zowat honderdvijftig jaar later aangetoond, met een nachtcamera en eindeloos geduld. 

Er zijn lieden die van Darwin geen pap lusten. Niet omdat hij het bestaan van vogeltjes annonceert, wel omdat hij kwestieus bestaan toeschrijft aan evolutie. Die lieden noemen dat volstrekt ongeloofwaardig. Veel geloofwaardiger vinden zij het, dat een superwezen ooit in één klap Alles heeft geschapen. 

Net daarover heb ik deze week zitten suffen. Over hoe mensen het nadenken opgeven en de veiligheid der verdwazing verkiezen. Daarna heb ik een glas Laphroaig Quarter Cask ingeschonken en glimlachend een denkbeeldige toost uitgebracht op Darwin. De rand van het glas paste perfect op mijn lippen.

 

BEDENKING VAN DE WEEK

Waar is de tijd dat een voetelftal genummerd was van één tot elf. Dat was een mooie tijd. Men was één? Dan was men de doelman. Men was twee? Dan was men de rechtsachter. Enzovoort. Overzichtelijk. Geen gedoe, geen aanstellerij.

Net daarom was die Veertien van Cruijff des te mooier. Bij toeval aangetrokken, een lekkere match gespeeld, een beetje bijgeloof: meer was er niet nodig om van een dunne jongen uit Amsterdam een wereldberoemd getal te maken. Want: hij was de enige.

Vandaag speelt alles wat zichzelf profvoetballer waant met 99 of 27 of 63 op de rug. Bijwijlen zelfs met 88. Het heet een vorm van zelfexpressie te zijn – ‘ik heb dit rugnummer gekozen uit eerbetoon aan mijn moeder die achtentachtig kinderen heeft gebaard en nog altijd kwiek is’. Ik vind het een ridicuul rommeltje, lelijk om zien. 

Geen vergankelijker schoonheid dan eenvoud.

 

VRAAG VAN DE WEEK

Zou u van winkel veranderen voor een tonnetje waspoeder?

Men moet – ik vermeld dit er even bij voor de mannen – het belang van waspoeder niet onderschatten. In ieder moederhart is er een heel speciaal plekje, waar waspoeder en wasmachine in warme harmonie verenigd zijn. Gedrieën – de moeder, het poeder en de machine – zorgen zij ervoor dat de kroost immer fris en kleurvast door het leven dartelt. 

Mannen, wij hebben dat niet, zo’n plekje in ons hart. Op die plaats zitten bij ons het clublied en de geliefde kleuren – die nooit een wasbeurt vandoen hebben.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: