Skip to content

Column 332

October 17, 2011

BRIEF VAN DE WEEK

Geachte heer Michel Verschueren,

 

Wij zijn geen vrienden van mekaar en vinden dat allebei geen groot gemis. Ik heb huiver bij uw zelfingenomenheid, u misprijst ongetwijfeld mijn laaghartige anonimiteit. Beiden zijn wij onontkoombaar wie we zijn en daar hebben we mee te leven. Wat vanop afstand vrije keuze lijkt, blijkt bij nadere beschouwing veelal onvermijdelijkheid. Wie ver genoeg vlucht eindigt doorgaans op de plek vanwaar hij was gevloden.

Hoewel u – vanzelfsprekend – uw welwillende medewerking had verleend aan de breedbemeten mediatisering uwer terugkeer naar huis, overviel mij bij het aanschouwen van de beelden ervan een vreemdsoortig mededogen. Heel even wist ik me daar geen raad mee – was ik plots zwak geworden en had ik een vieze ziekte genaamd Anderlechtitis opgelopen? –, doch algauw realiseerde ik mij de ware toedracht mijner kortstondige vederlichte weerloosheid: u had m’n vader kunnen zijn. Althans theoretisch.

Vaders zijn vreemde wezens – en ik mag dat zeggen want ik ben er zelf een. Vaders zijn nooit wat ze lijken. Jongens in een mannenlijf, watjes in gevechtstenue. Schonkig karkas, weke delen. Tedere tiran, rechtschapen schuinsmarcheerder, namaakvriend, mislukte moeder. Vaders slagen nooit. Vaders horen maar één ding te zijn: onverwoestbaar. Doch zelfs dat kunnen ze niet. Triest aanschouwt het kind de waarheid.

Verdienstelijk falen, geachte heer Michel Verschueren, is ons beider lot. Het is de prijs die we betalen voor de heerlijke hoogmoed waarmee we op een glorierijk moment weerloos werden, overgeleverd aan de gulheid van een vrouw. 

Ik wens u gelukzalige gelatenheid toe.

 

Met co-vaderschappelijke groet, 

 

Uw anonieme correspondent

p.s.: viel u ook achterover toen u vernam dat de supporters van de Rode Duivels een contract moeten ondertekenen waarin staat dat ze de Bosniërs niet mogen aanmoedigen? Zo ja, kijk dan wel een beetje uit, met dat achterovervallen.

 

BEKENTENIS VAN DE WEEK

Mijn bloed stopte donderdag even met koken.

Het was dan ook verkillend nieuws: Michael Jackson houdt ermee op. Nog tien concerten in Londen en dan is het klaar. Dan heeft hij de wereld geschonken wat hij te bieden had. Dan blijft de wereld verweesd achter. 

Ik hoopte meteen dat het niet waar zou zijn. Dat het gewoon een zoveelste stunt was, bedoeld om zaad in het bakje te brengen en dan weer hup met die geit.

Men kan het belang van Michael Jackson niet overschatten. Zo heeft hij er bijvoorbeeld in z’n eentje voor gezorgd dat mannen zich in het openbaar in het kruis mogen knijpen en daarbij een gilletje slaken. Dankzij hem weten we dat het losjes over een balustrade laten bengelen ener boreling onverstandig is. En had hij niet bestaan, we hadden nooit tijdig beseft dat het op waterlopen laten voortslepen van reusachtige beelden van jezelf volstrekt bespottelijk is.

Geen Michael Jackson meer. We gaan onze ondergang tegemoet. Kruisknijpend.

 

WANHOPIGE VAN DE WEEK

Janko Tipsarevic, de ongelukkige.

De 24-jarige Servische tennisser heeft laten weten dat hij stopt met het lezen van moeilijke boeken. Geen Goethe meer, geen Kant meer. Geen Nietzsche meer, geen Schopenhauer meer. “Onwetendheid is een zegen”, zegt Janko, droefgeestig zuchtend. “Die boeken zijn deprimerend.” Waarna hij dofogig voor zich uit staart en lusteloos een balletje in het net slaat. Ach en wee.

Wat die arme Janko nodig heeft, is een vrolijk boek! Een boek waarvan je blij wordt! Een boek waarvan je zin krijgt om te dansen! En gilletjes te slaken!

Ik kan hem ‘Moonwalk’ aanbevelen, van Michael Jackson.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: