Skip to content

Column 335

October 17, 2011

COMEBACK VAN DE WEEK

Die van Spandau Ballet, natuurlijk.

Na ons zowat twintig jaar met rust te hebben gelaten, heeft de groep deze week helaas laten weten dat er een nieuwe wereldtournee zit aan te komen. Voorlopig beperkt de ellende zich tot Groot-Brittannië, maar ik vrees dat we het niet zullen redden, met wat ons rest van de Atlantikwall. Nog voor het jaareinde staan die jongens hier. En dan is het ieder voor zich.

Mijn oordopjes en blinddoek liggen al klaar. Ik ben ze – jammer genoeg – nog niet vergeten, de bloederige aanslagen die Spandau Ballet halverwege de jaren tachtig pleegde. Terroristen in goudlamé, gewapend met schoudervullingen, beenwarmers en akelig wuft geföhnd haar. Genadeloze geluidsguerillero’s, met pijnlijk pompeuze klanksalvo’s waarvoor geen kleffer woord bestaat dan klef.

Kortom, dat wordt straks tweemaal een vol Sportpaleis, schat ik.  

 

CITAAT VAN DE WEEK

“De ruiter van zichzelf.”

Aldus sprak afrondend Herman De Croo, de 39ste Kamervoorzitter van dit land, nadat hem was gevraagd naar zijn impressies bij het gekonterfeite portret van hem dat voortaan in de eregalerij van de Kamer prijkt.

Ik snapte er niks van. 

Dat komt doordat de heer De Croo een zeer intelligent man is, wiens brein aldoor schier achteloos sprongen maakt waaraan een doorsnee homo sapiens als ik zich niet moet wagen, op straffe van meervoudige hersenbreuk, chronische schedelpijn en eindeloos existentieel lijden. Terwijl hij dartel van het ene betekenisniveau naar het andere vlindert – onderwijl een vrolijk deuntje neuriënd –, kom ik een heel eind achterop aangestrompeld, klaaglijk mompelend, de wanhoop als enige metgezel.

Men kan dit de heer De Croo niet kwalijk nemen, daar het hier geen kwaad opzet betreft. Hij is zo, ondanks zichzelve. Zeer intelligente mensen zijn ruiter én paard. Wij zijn louter muilezel.

 

LOLBROEK VAN DE WEEK

Hendrik Bogaert, licentiaat toegepaste economische wetenschappen, MBA aan Harvard, bedrijfsleider en federaal volksvertegenwoordiger namens CD&V. Anders gezegd: het perfecte curriculum vitae van een grapjas.

In die hoedanigheid excelleerde de heer Bogaert donderdagavond in het vermaarde tv-programma Phara. Zijn doelwit: Jean-Pierre Van Rossem, net als Herman De Croo een zeer intelligent man doch wellicht iéts minder ruiter van zichzelf. De thans niet meer zo helmboswuivende Van Rossem probeerde desgevraagd een inzicht te bieden in de economische enormiteit die ons thans midscheeps treft en reikte en passant een aanzet tot oplossing aan. De heer Bogaert riposteerde telkenmale met vermeende grappigheden over Van Rossems zakelijk verleden. Dat hij aldus het intellectueel debat ten gronde ontliep, was zo mogelijk nog te vergeven: de heer Bogaert verkeert in kringen waar gehaaid zijn een manier van ademhalen is. Onvergeeflijk echter was dat de heer Bogaert iedere keer om z’n eigen vondstjes lachte – hartelijk zelfs. 

Je zag de lelijke smoel der zelfgenoegzaamheid.

 

VASTSTELLING VAN DE WEEK

Klasgesprekken blijken noodzakelijk.

Ik viel uit mijn sokken, toen ik het las: in lagere scholen worden klasgesprekken gehouden om de kinderen te helpen bij het verwerken van het trauma dat ze hebben opgelopen bij het nieuws dat Kathleen uit het kortgerokte kunstenaarscollectief K3 stapt.

In mijn lagereschooltijd zijn The Beatles gesplit. Daar kwam ’s anderendaags geen groepsgesprek bij kijken. Hooguit werd er bij het betreden van het klaslokaal aan wat kinderoortjes getrokken en werden er enige tikken met de lat uitgedeeld. Daarna gingen we zitten en baden we tot God dat Hij dra ons hartje zou bezoeken.

Ik wacht nog altijd.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: