Skip to content

Column 344

October 17, 2011

KUNSTWERK VAN DE WEEK

De heer Rouslan Toumaniantz, wiens foto u hier te zien krijgt – voorzichtig kijken!

Men moet ervan uitgaan dat de heer Toumaniantz zichzelf zeer mooi vindt. Tenware zijn zelfhaat dermate groot is, dat hij die slechts tot uitdrukking kon brengen door zichzelf afzichtelijk lelijk te maken en in die hoedanigheid de kwelling van het leven te verkiezen boven de bevrijding van de dood. Doch dat zijn zwarte gedachten die uw weekend zouden vergallen, dus weg daarmee. Lang leve de blije gedachten!

Minutenlang heb ik – tegen het advies van mijn huisdokter en de arbeidsgeneesheer in – naar deze foto zitten staren, in de hoop deelachtig te worden aan de schoonheid die klaarblijkelijk in ’s mans gelaat bestorven ligt. Helaas, ik kwam niet verder dan enige ouderwetse verbijstering en voorts volstrekte onnozele vragen als: hoe poetst die mens zijn tanden? Hoe snuit die mens zijn neus? Hoe eet die mens spaghetti? Hoe draait die mens een tong? Hoe bezorgt die mens oude vrouwtjes geen hartaanval?

Om een beetje te bekomen heb ik vervolgens enkele minuten naar een foto van Kimberley gekeken. Doch dat hielp niet. Ik zag een meisje van achttien dat dacht dat het volwassen was, maar er eigenlijk bij zat als een zeer dood vogeltje. Heel even vroeg ik me af voor wie ze veertien dagen geleden gestemd had. En of ze in dat stemhokje sterretjes had gezien.

 

CITAAT VAN DE WEEK

“Raymond Goethals was een onnozelaar die enkel succes heeft geboekt met clubs die veroordeeld werden wegens omkoping.”

Aldus sprak deze week Eric Cantona, ex-wereldvoetballer en tegenwoordig voltijds iets anders.

Dat Cantona het niet zo had voor Raymond Goethals, is grotendeels te verklaren door het feit dat De Tuveneir hem geen basisplaats gunde in het elftal van Marseille. Ego’s bestaan bij de gratie van hun even selectief als ijzersterk geheugen.

Wat mij in deze kwestie enigszins verbaasd heeft, is de complete windstilte die na Cantona’s uitspraken viel. Nergens heb ik ook maar één boze of verontwaardigde reactie gehoord of gelezen. Blijkbaar kan het de Belg geen moer schelen wat er gezegd wordt over een man die hij vijf jaar geleden nog als een halve heilige naar diens laatste rustplaats heeft begeleid en hem nét geen staatsbegrafenis gaf.

Nu, het kan ook zijn dat die Belg Cantona stilzwijgend gelijk geeft en liever niet terugdenkt aan een duister spektakel.

 

VRAAG VAN DE WEEK

Bent of hebt u zo’n vrouw?

Eén kans op twee wel. Immers, uit een enquête van het gespecialiseerde tijdschrift Flair blijkt dat de helft van de Vlaamse vrouwen vreemdgaat.

Dat valt te betreuren, doch verbazen doet het niet. Al was het maar omdat al die mànnen die vreemdgaan dat toch niet met een in een bouwvallig schuurtje verborgen angstig blatend schaap doen? Nee, doorgaans hebben zij daarvoor een vrouw vandoen. Liefst een vrouw die niet in een relatie zit, maar als man heb je nu eenmaal niet te kiezen. In nederige dankbaarheid aanvaard je het geschenk dat deze of gene vrouw je aanbiedt. Een luisterend oor, een begrijpende blik, een opwindend geheim vol welvende warmte – en wilde seks, natuurlijk. En na de seks de eeuwige leegte.

Net daarom valt dat cijfer te betreuren: dat mannen vrede nemen met heilloze variaties op die eeuwige leegte, tot daar aan toe; de aarding van de man zit niet in het leven doch in de blinde adoratie voor het vluchtige. Vrouwen horen in het leven te staan, onwrikbaar aards, heerseres van de chaos, behoedster van het ware.

Maar dat zal wel weer te veel gevraagd zijn, zeker?

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: