Skip to content

Column 438

November 20, 2011

SCHAAP VAN DE WEEK

Het arm schaap genaamd Demi Moore.
Zo snel kan het dus gaan: het ene moment nog benijd door bijna alle heteroseksuele seksueel actieve vrouwen ter wereld, het andere moment door diezelfde bijna alle heteroseksuele seksueel actieve vrouwen ter wereld volstrekt irrelevant bevonden. Immers: zij is thans een eenzame oude doos. En Ashton is weer op de markt.
Waarlijk, u had het krols gekir moeten horen, eergisteren op de redactie, toen het bericht viel dat Demi Moore en Ashton Kutcher uit elkaar zijn. Volwassen vrouwen, op wie tot dan toe amper iets aan te merken was geweest – ik maak even abstractie van wat ze ongetwijfeld aan te merken hebben op elkààr – zuchtten plots diep en streken schijnbaar achteloos enigszins wuft door hun haar, waarna ze met hun tong hun lippen bevochtigden en een lichte deining door hun boezem trok. Vervolgens barstten ze uit in lyrische volzinnen waarin de blijkbaar schier dierlijke aantrekkelijkheid van Ashton Kutcher werd beschreven – als ik eruit zou citeren werd mijn column meteen opgedoekt.
Ik overdacht deze kwestie een wijle en kwam na weloverwogen eliminatie tot de conclusie dat keurige volwassen vrouwen hitsige wijven zijn. Hitsige wijven die een scheefpoeper van drieëndertig alles vergeven omdat hij er zo lekker uitziet.
Ook dat is emancipatie.


VRAAG VAN DE WEEK

Ziet u er nog brood in?
Terwijl ik dit schrijf luidt het ordewoord dat de formateur ‘in het weekend wil landen’. Ik verwed er uw dertiende maand op dat hij nog altijd vliegt terwijl u dit leest. En zelfs al landt hij dit weekend, dan nog wil ik wel eens de smoeltjes van de piloot en de passagiers zien, als ze uit het vliegtuig komen gestrompeld.
Door omstandigheden die men in vaktermen cafébezoek noemt geraak ik bijwijlen aan de praat met vreemdelingen met een geldig identiteitsbewijs en geld op zak. Dan biedt zo’n vreemdeling mij een glas aan en keuvelen we wat over de schoonheid van de stad en de rijkdom aan bieren. Als zijn glas bijna leeg is, begin ik een gloedvol betoog af te steken over onze staatsstructuren. Tegen de tijd dat het mijn beurt is om te trakteren is de vreemdeling al lang op de vlucht gegaan.
Ja, ik zie er nog brood in.


BRIEF VAN DE WEEK

Aan de heer Eddy Wally,
mens op rust


Geachte heer Van de Walle,

Ik schrijf U dit briefje naar aanleiding van Uw aanwezigheid in de media. Anders had ik U met rust gelaten – rust is belangrijk.
Is het de angst? De angst voor de zinledigheid? Voor de eenzaamheid? Is het daarom dat U op een podium wil sterven? Is het daarom dat U smeekt om een publiek?
Het kan bijna niet anders. Ik kan me voorstellen dat er iets bestaat dat je dermate in de kern van je wezen raakt, dat je niet zonder kunt. Letterlijk. Dan liever dood. En ik kan me ook voorstellen dat je er dus alles, maar dan ook àlles aan doet om dat ‘iets’ niet te verliezen. Mensen drinken zich dood omdat ze zonder alcohol niet kunnen leven.
Uw leven, geachte heer Van de Walle, is een wonderlijk verhaal, waarin waarheid en wens prachtig met elkaar zijn verweven. Het is ook een publiek verhaal, dat U met graagte vertelt. Uw triomfen, Uw droefenissen, Uw klein en groot lichamelijk ongemak: niets blijft verborgen. En wat blijkt? U bent net als wij. En wij zijn net als U. Tussen U en ons geen raadsels of mysteries. Nee. Zo eenvoudig is dat.
Net in die eenvoud ligt Uw kracht. De eenvoud van Uw zijn, de eenvoud van Uw zang. Dat U, teneinde die eenvoud gestalte te geven, zich in buitensporige pakken hijst weze U hierbij vergeven. Ieder mens heeft recht op één werkpuntje.
Dat van dat werkpuntje, geachte heer Van de Walle, moet U maar niet al te letterlijk nemen. Integendeel zelfs. U moet niks. U mag alles. U mag bijvoorbeeld terugblikken en besluiten dat het prachtig is geweest en veel herinneringen koesteren en niet langer zingend doch verzaligd neuriënd de avond van Uw leven tegemoet treden.

En nu laat ik U met rust.

Uw correspondent uit de United States of America

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: