Skip to content

Serieus nerveus 2009 11

December 7, 2011

KLEIN

We zijn gered. De Ervaren Gids heeft ons de weg getoond. “Door de afsplitsing van de N-VA heb je daar een kleine partij en dus is het mijn oproep om daar niet voor te stemmen.” Aldus sprak gisteren Jean-Luc Dehaene, CD&V-lijsttrekker voor Europa.

Los van het feit dat je je kunt afvragen wat een kandidaat voor Europa aan zinnigs kan zeggen over Vlaamse verkiezingen, moet je er natuurlijk wel rekening mee houden dat de heer Dehaene in z’n eentje veel slimmer is dan alle lezers van deze column samen. Net daarom verbaast het mij dat hij niet alleen een doorzichtig trucje probeert uit te halen – hoe meer spelers, des te ingewikkelder het spel en dat kunnen we missen als kiespijn –, doch ook voorbijgaat aan de essentie en de daaruit voortvloeiende absolute noodzakelijkheid van kleine partijen.

Misschien ligt een deel van de verklaring hiervoor in het feit dat De Grote Stierenberijder nooit lid is geweest van een kleine partij. ‘Zijn’ CD&V en haar voorgangers CVP, Katholieke Blok, Katholieke Unie en Katholieke Partij zijn vrijwel sinds het ontstaan van België altijd grote spelers geweest. Macht is hun tweede – en vaak zelfs eerste – natuur. 

Kleine partijen is het mijns inziens zelden of nooit om de macht te doen. Ze bestaan bij de gratie van inwendig vuur, heilige overtuiging en, finaal, de allesverterende ambitie zichzelf overbodig te maken. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat échte machtspolitici het zelden lang uithouden bij zo’n kleine partij en na verloop van tijd eieren voor hun geld kiezen bij een politieke vereniging die mandaten, aanzien en euh eieren garandeert. Waarmee ik niet bedoel dat machtspolitici per definitie des duivels zijn. Hooguit hebben ze van bij de geboorte een kleine afwijking meegekregen die ze in hun voordeel hebben weten om te buigen – een beetje zoals matige voetballers goeie trainers worden.

Makkelijkheidshalve omschrijft men kleine kiesverenigingen weleens als ‘zweeppartijen’. Ik meen dat er vandaag meer dan ooit nood is aan dergelijke partijen. Zij moeten de horzel zijn die het slapende boerenpaard in de trillende kont steekt, waarop het beest uit z’n lethargie ontwaakt en als de bliksem datgene doet waarvoor het was ingespannen: het land bewerken.

Wil ik hiermee zeggen dat u, indien u het niét van plan was, alsnog op N-VA moet stemmen? Ik kijk wel mooi uit. Dat is een hypothetische vraag en ik antwoord nooit op hypothetische vragen.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: