Skip to content

Column 450

March 3, 2012

WAARSCHUWING VAN DE WEEK

Dit is een ernstige column.

 

CITAAT VAN DE WEEK

“Als we al die golfspelende VBO’ers nu eens tot hun 65ste voor een klas laten staan. In het beroepsonderwijs, uiteraard.»

Aldus sprak, in een Twitterbericht, deze week de Chef Boeken van een Vlaamse krant die een Chef Boeken heeft, in een poging om twee nieuwsberichten op speelse wijze met elkaar in verband te brengen: enerzijds het voorstel van de voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen om de fiscale aftrekbaarheid van het golfabonnement af te schaffen, anderzijds het gerommel bij de onderwijsvakbonden nu blijkt dat leerkrachten twee jaar langer zullen moeten werken.

Over die poging van de Chef Boeken valt mijns inziens wel iets te vertellen.

(Voor alle duidelijkheid: in tegenstelling tot mijn ervaringen met onderwijs beperken mijn ervaringen met de golfsport zich tot wat vrolijk geknoei op een zonnige approach, enig amechtig gezwaai tijdens een partijtje urban golf in een nat en lichtjes geschrokken dorp, en ontroerende uren in de minigolf met het meisje dat mijn dochter was. Met andere woorden: van golf ken ik niks. Al kan ik er wel uren naar kijken, als er weer eens in een of ander winderig gat om miljoenen dollars wordt gespeeld. ’t Is de eenvoud. Sla het balletje in het gaatje. Een kind snapt het. Iets in iets proberen te mikken? Jaaa, leuk!)

De Chef Boeken drijft de spot met het voorstel van de VBO-voorzitter. De Chef Boeken denkt wellicht bij zichzelf: ‘Zou je nu niet je duim in je gat kraken?’, doch verkiest dit anders te for muleren. Hij bedient zich van de sneer. Dat is, vanwege de Chef Boeken, verdienstelijk te noemen. De sneer is een zoetgevooisd doch ietwat vergeten instrument.

De wanklank, evenwel, staat in de tweede zin van het bericht. «In het beroepsonderwijs, uiteraard.» Zelfs al heeft de Chef Boeken het net helemaal anders bedoeld en wou hij integendeel de leerkachten een hart onder de riem steken, de zin is overbodig en voor velen een belediging. En de uiteraardheid ervan laat een bittere smaak.

Tegen de leerkrachten die zich beledigd voelen – en al hun collega’s – wil ik zeggen: staak niet, geef les, onderwijs, begeleid, voed op. Tegen de leerlingen die zich beledigd voelen – en al hun collega’s –: wees wijzer dan een Chef Boeken.

 

FELICITATIES VAN DE WEEK

Eerst dacht ik aan de bromgevooisde chroniqueur van het gelooide leven Lou Reed, vanwege deze week 70 geworden en in het bezit van een huid waarvan men na zijn dood prachtige varanen zal maken, doch finaal heb ik gekozen voor Herman Van Rompuy, een jongeman van 64 – er is leven, na het prepensioen – die een tweede ambtstermijn als voorzitter van de Europese Raad heeft aanvaard.

Heeft aanvaard, ja, want de heer Van Rompuy had ook nee kunnen zeggen. Hij had kunnen zeggen: «Dames en heren, ik wil gaan fietsen en langs de vloedlijn wandelen en bijwijlen mystiek voor mij uitstaren terwijl de wind met mijn haren speelt, ik wil in fauteuils wegzinken en nadenken en lezen en schrijven, ik wil muziek horen en aan bloemen ruiken en vertederd kinderhoofdjes aaien, ik wil met wie mij lief is leven. Dank voor uw aandacht en nog een goeiemiddag verder.» Waarna hij met een hupje had kunnen wegwandelen, de Europese Raad en de eurozone en de hele reutemeteut verweesd achterlatend.

Dat heeft hij niet gedaan, de heer Van Rompuy. Integendeel. Hij gaat door. Nog tweeënhalf jaar – een Leerkracht Large. In die tweeënhalf jaar wil hij er alles aan doen om de eurocrisis op te lossen. Kijk, dat vind ik nu eens mooi. Mooi en geruststellend. Belgen zijn experts in crisissen. Je wil zoiets toch niet overlaten aan pakweg een Duitse?

 

EXCUSES VAN DE WEEK

Bij deze bied ik u mijn nederige en welgemeende excuses aan voor het geval dat er in deze column alsnog enige lichtzinnigheid is geslopen.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: