Skip to content

Column 463

June 2, 2012

BRIEF VAN DE WEEK

Aan Brigitta Callens

Zaakvoerster geworden materie

 

Geachte juffrouw Callens,

 

Met oprechte bezorgdheid heb ik deze week vernomen dat Uw liefdespad alweer héél even een doodlopend straatje is geweest en dat U derhalve een halve seconde in vleselijke eenzaamheid door het donkere leven hebt gedwaald – tot U zich opnieuw aan de lichtgevende borst van Juul hebt gevlijd. Zulks valt te betreuren. Het is niet omdat U Brigitta Callens bent, dat Uw lot immer wederkerende verlatenheid dient te zijn. 

Uw liefdesleven is in diverse publicaties omstandig gedocumenteerd – zo weten we bijvoorbeeld alles over het jaarlijks groot onderhoud van Uw chakra’s en over het somtijds gedifferentieerd gebruik van Uw geslachtsdelen. Doch dat zijn slechts charmante details. Wat mij na lezing vooral is bijgebleven: U valt voor mannen met een verhaal. Geen verzonnen verhaal, maar het relaas van hun leven. Een enkele keer is het een wipperige wijsneus met radde tong, veelal zijn het mannen van een zekere leeftijd. Vandaar, geachte juffrouw Callens, dat ik mij verstout om U hier en thans enkele algemene beschouwingen over De Man Van Een Zekere Leeftijd te laten geworden, waarmee U hopelijk Uw voordeel doet. 

 

Eerstens: De Man Van Een Zekere Leeftijd heeft altijd gelijk. Hij kan daar niets aan doen. Hij wenste dat het anders was, doch helaas. Gelijk is nu eenmaal wat overblijft nadat alle ongelijkheden zijn verdwenen. Gesleten, in het aldoor schuivende schuurzand van de tijd. 

Tweedens: De Man Van Een Zekere Leeftijd draagt zijn lot immer waardig. Zeker, het kan al eens zijn dat hij in bedekte termen gewag maakt van een licht lichamelijk ongemak, doch hij doet dat louter om de vrouw te behagen. De vrouw, zo heeft De Man Van Een Zekere Leeftijd vastgesteld, vindt het prettig om zichzelf en de anderen te definiëren aan de hand van kwalen, het al dan niet hebben ervan en de mate waarin deze of gene kwaal het leven ondraaglijk maakt. De onderliggende gedachte luidt: wie zonder ongemak is, is verdacht. En verdacht wil De Man Van Een Zekere Leeftijd allerminst zijn. Véél te lastig.

Derdens: De Man Van Een Zekere Leeftijd houdt niet van gezaag. Het leven is te kort en gezaag leidt nergens toe. Bovendien: je wordt er, zo heeft hij in de loop der jaren voldoende om zich heen zien gebeuren, lelijk van. Mooie meisjes die aldoor zeuren eindigen onveranderlijk als zure heksen, met een gelooide kop vol diepe groeven. Striemen verbitterde nederwaartsheid. 

Een enkele keer is De Man Van Een Zekere Leeftijd bereid om gezaag door de vingers te zien: in ruil voor lekkere seks. Doch vanzelfsprekend is dit niet. Wat de vrouw als lekkere seks beschouwt, is voor hem misschien lijkenschennis – doe óók eens wat, trut. Of, net andersom, levensverkortende uitsloverij. Immers, De Man Van Een Zekere Leeftijd houdt van eenvoud. Eenvoud en overzichtelijkheid. (Ik vermeld dit er even bij, geachte juffrouw Callens, omdat ik uit foto’s op Uw website afleid ik dat U zeer plooibaar bent en zich derhalve in posities kunt kronkelen waarin zelfs De Man Van Een Zekere Leeftijd het overzicht verliest.) 

 

Dat is, geachte juffrouw Callens, meteen ook wat U zelf niét moet doen: het overzicht verliezen. Daartoe volstaat het zich naar eigen overtuiging op de hoogste spirituele berg bevinden niet. Het overzicht is vaak veel beter vanuit de laagvlakte, alwaar men, rustig om zich heen kijkend, alle bergwanden in ogenschouw neemt en ziet hoe op iedere wand talloze mensjes amechtig wroetend proberen omhoog te klauteren terwijl aan gindse einder reeds de genadeloze bergstorm opdoemt waartegen geen beschutting bestaat. 

 

U vanuit een ontspannen Lijkhouding groetend,

 

Uw laag-bij-de-grondse correspondent

 

 

p.s.: van mijn goeroe Urson Kun Capelo Kaj Cravato heb ik twee dingen geleerd: a) de beste plaats om zich te bevinden is ‘niet in de boekskes’ en b) ‘Juul’ is het Sanskriet voor ‘bergstorm’.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: