Skip to content

Column 492

March 9, 2013

VASTSTELLING VAN DE WEEK

Rik De Saedeleer excuseerde zich tenminste nog, als hij hard had zitten roepen.

Bovendien riep de zondag overleden voetbalcommentator alleen maar als het de nationale ploeg betrof, of een Belgisch clubelftal in een Europese wedstrijd. Tegenwoordig word je bij het bekijken van Cercle-Charleroi door de commentator doofgebruld, monteert men onder samenvattingen van Eupen-Wezet het kolkend gejuich van Real Madrid-Barcelona en barst er in stadions bij het rustsignaal een teringherrie los die iedere vorm van conversatie volstrekt onmogelijk maakt. ALLES MOET LUID.

Men verwart volume met intensiteit.

Het is mijn innigste wens dat Rik De Saedeleer niét wordt herinnerd om de enkele keren dat hij – in de tijdelijke verdwazing die supporteren heet – iets uitschreeuwde, maar wel om de stiltes die hij liet vallen nadat hij iets inzichtelijks had gezegd – doorgaans de samenvatting van wat even later gebeurde. Net daarom steekt hij er ver bovenuit. Een roepende in de woestijn.

 

VRAAG VAN DE WEEK

Hebben jullie dan geen dopingzondaars in het wielrennen?

Dat vroeg een Nederlandse collega me, in de nagalm van de zoveelste dopingbekentenis aldaar, nu van Michael Boogerd, de immer glanzende ideale schoonzoon uit Den Haag.

Het antwoord is: toch wel, hoor. Wij hebben Johan Museeuw. Maar die heeft het slechts één keer gedaan, helemaal op het einde van zijn carrière dan nog, dus dat telt eigenlijk niet mee.

Heel die dopingkwestie kan ons geen moer schelen. Zeker, we lezen erover en doen aan de toog wel eens een beetje verontwaardigd, maar als puntje bij paaltje komt zitten we gewoon met een miljoen voor het scherm om uren te kijken naar het stilleven genaamd Regenweer met Renners. Zo zijn wij nu eenmaal, hier in Vlaanderen. Wij redeneren: als ze allemaal bedriegers zijn, is er niemand een bedrieger, en nu vooruit met die velo.

De waarheid is lui.

 

INFLATIE VAN DE WEEK

Die van het woord ‘drama’.

Tegenwoordig is alles een drama. Een voetballer die wegens blessure een tijdje niet kan aantreden: een drama voor de club. Kijkcijfers die onder de verwachtingen blijven: een drama voor de zender. Een gelnagel die het begeeft: een drama inclusief gilletje.

Deze week was het weer eens van dat: in het befaamde tv-programma Terzake noemde Lieven Verstraete het opstappen van minister Vanackere “een persoonlijk drama.” Tenware de minzame ankerman hiermee bedoelde te zeggen dat het ontslag van de excellentie hem voorkwam als zijnde een toneelstuk van treurige aard, is het gebruik van het woord ‘drama’ hier misplaatst, en al helemaal als je er ‘persoonlijk’ voor zet. Je partner of kind verliezen, dat is een persoonlijk drama. Al de rest is, met het vermogen tot relativering dat een journalist eigen is, teleurstelling, ongemak, tegenvaller, domper, klap, opdoffer, tegenslag, malheur, narigheid, ja zelfs nederlaag.

Wees niet verbaasd als Steven Vanackere straks paus wordt.

 

CITAAT VAN DE WEEK

“Dat was een uitschuiver.”

Aldus sprak deze week op het assisenproces van Kim De Gelder een psychiater die de beschuldigde ontoerekeningsvatbaar had genoemd – een kwalificatie die enkel de rechtbank desgevallend toekomt. Voorts omschreef diezelfde psychiater De Gelder als schizofreen, dit geheel in tegenstelling tot zijn diagnose van drie jaar geleden.

Het geeft te denken over het soortelijk gewicht dat wij aan psychiatrisch onderzoek en bij uitbreiding de psychiater zelve toekennen. Hij die ons voorgaat in de krochten onzer kop is een gids met vele verhalen maar niet noodzakelijk met de juiste plattegrond. Samen donder je in de vergeetput, en alleen hij heeft klimijzers onder z’n schoenen.

From → Uncategorized

One Comment
  1. John Deplancke permalink

    Over doping : er zijn bedriegers en super bedriegers. Qua doping zijn ze dus zeker niet allemaal gelijk. Afhankelijk van wat ze eraan kunnen uitgeven hebben ze toegang tot de gewone of de beste, want nog niet opspoorbare producten. Ik wil het dan nog niet hebben over het feit dat de supers in de slag zaten (zitten) met inrichters/controleurs. En in België weten we gewoontegtrouw van niets.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: