Skip to content

Column 497

April 13, 2013

VRAAG VAN DE WEEK

Wanneer hebt u voor het laatst staan juichen bij iemands dood?
Geef toe: we zaten het hier aan de overkant van het water met enige plaatsvervangende gêne te bekijken, die beelden van zingende en dansende Engelsen, meteen na het overlijden van Margaret Thatcher.
Dat was gêne uit onbegrip, denk ik – en gelukkig maar. Wij hebben niet in het Engeland van de jaren zeventig gewoond. Het grauwe Engeland. Amper banen, amper geld. Soms ging het licht uit – letterlijk. Mensen in het donker. Bange mensen, boze mensen, boze muziek. En dààrna kregen ze nog eens ruim tien jaar Margaret Thatcher over zich heen, stel u voor. Margaret Thatcher, de vrouw die met haar blik rivieren bevroor, de vrouw die met haar wil het volk bedwong, de vrouw die van compassie een ondeugd maakte en van armoede een bewuste keuze.
Het gejuich was onhandig geformuleerde woede – zo zijn ze nu eenmaal, die Engelsen. Emotionele klunzen. Normale mensen zoals u en ik, wij zouden in zo’n geval gewoon het halve land aan gruzelementen slaan, in een roes van onoverwinnelijkheid duizend man sterk, als een homerisch leger dat oprijst uit jarenlang opgekropte woede om zoveel onrecht en onmacht en somtijds vernederende armoede. Ja, dat zouden wij doen. Zij, zij kunnen dat niet. Zij juichen.
Soms is eerbied hooguit een duurbetaalde optie.

BEKENTENIS VAN DE WEEK

Ik ben voor het eerst in mijn leven in Willebroek geweest.
Let wel: niet lang en niet uit vrije wil. Ik ben in Willebroek geweest omdat ik in Asse wilde geraken en een meneer op de autoradio mij had verzekerd dat dit de beste weg was.
Veel heb ik niet gezien, van Willebroek – ik zat aan het stuur. Een glimp van een kanaal, ja, dat wel. En een brug. En asfalt en stoplichten en lange rijen aanschuivende auto’s, met daarin mensen die ongetwijfeld óók niet blij waren dat de snelweg bij Aalst was afgesloten doordat een kerel met een graafwerktuig iets te slecht geïnformeerd tekeer was gegaan. Met een gaslek valt er nu eenmaal niet te lachen – tenzij het lachgas is, natuurlijk.
Willebroek, jij en ik, wij verdienen een tweede kans. Bij een biertje, gemoedelijke kout en vredige stilte. Terwijl we samen zwijgen over het Fort van Breendonk.

VASTSTELLING VAN DE WEEK

Zo erg kan die crisis toch niet zijn, hier te lande.
Ga maar na: twee avonden naeen zat dat Sportpaleis bomvol, bomvol gillende tieners van voornamelijk vrouwelijke strekking, die slechts één betrachting hadden: in katzwijm vallen voor een bordkartonnen kereltje, in ruil voor bedragen van 40 tot 425 euro (de Meet & Greet Experience, inclusief Gepersonaliseerde Aanblik). En dan spreek ik nog niet eens over de tienduizenden liters brandstof, honderden liters wachtbier en tonnen vreetprak die vader en moeder hebben moeten betalen – mede voor zichzelf. Tja, je moet toch iéts, tijdens die ellendige uren vol amechtig gekrijs en hormonale waanzin.
U voelt me wellicht al een héél klein beetje komen: nee, ik heb het niet zo voor die Justin Bieber. Zeker, ik ben een zuurpruim, en jawel, ik ben een oude zak, mààr: ik ben voor alles een romanticus. Zo’n droplul die zwijmelt bij schoonheid en steigert bij drek. Die stiekem huilt wanneer middelmaat fluitend langs de kassa passeert.
Een volk dat zoveel geld kan besteden aan rommel is een rijk volk.

OPROEP VAN DE WEEK

Mensen, geniet.
Geniet van het weer. Ga lekker buiten zitten, trek uw sokken uit en wriemel met uw tenen. Neem een drankje – nee, neem er twee. Woeker met uw blijdschap, glunder schaamteloos van genot. Wees wie u bent, wees wie u was, al die sombere maanden: een immer hunkerend beestje.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: