Skip to content

Wijn

June 26, 2013

Wijn is een zeer handig product.

Men kan er bijvoorbeeld zijn vrienden mee vullen. Dat loont doorgaans zeer de moeite. Na enige tijd beginnen de met wijn gevulde vrienden dankbaar te gisten en dra gonst de kamer van wonderlijke conversatie die bestaat bij de gloedvolle gratie van misverstand en verspreking. U zult opwerpen dat zulks eigenlijk ordinaire dronkenschap is. Ik zeg u: u hebt geen vrienden.

Een andere reden waarom wijn een handig product is, is dat men er geen wijnbuik van krijgt – een niet te onderschatten voordeel, eens men pakweg de veertig voorbij is en de broeken ’s nachts in de kast zomaar een maatje krimpen. Waarlijk, weinig uitstulpingen zijn walgelijker dan bierbuiken, temeer daar deze veelal vastzitten aan lieden die hun exemplaar meetorsen als ware het een trofee waarop dunner volk jaloers dient te zijn: mijn pens, dus ik ben. Gewichtig waggelen ze van dis naar dokter, de primadonna’s der potsierlijkheid.

Doch genoeg stafrijmelarij voor vandaag. Mijn oog valt hier net op een nietsvermoedend flesje Laurus binnen schootsafstand. Grijnzend haal ik de kurkentrekker over.

(Gepubliceerd in Het Laatste Nieuws in 2007.)

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: