Skip to content

Column 522

December 7, 2013

WAARSCHUWING VAN DE WEEK

Dit, geachte trouwe lezer van deze bescheiden prachtcolumn, is een ernstig en helaas behoorlijk saai stukje. Het is ook akelig lang en staat bol van de reactionaire praat. Sla dus snel over!

Nee? Welaan dan.

Nog niet zo heel lang geleden, toen in dit sympathieke landje een jongeman in elkaar was geslagen nadat hij had gereageerd op “vuile homo!”-kreten, gaf de politie in al haar wijsheid als advies mee om niet te reageren op “vuile homo!”-kreten. Toen maakte ik mij de bedenking: ha, ja, zoals de politie niet reageert als je “vuile flik!” naar ze roept. En kijk eens aan: deze week raakte bekend dat de stad Verviers enkele mensen een GAS-boete heeft gegeven omdat ze op een internetforum bijzonder smakeloze kritiek hadden geuit op een mislukte politie-interventie.

Specialisten zullen opwerpen dat er wel degelijk een verschil is tussen kritiek en smaad, en dat een GAS-boete voor kritiek er ver over is maar een bestraffing van smaad aan een politie-inspecteur in functie gepast. Kan zijn. Ik heb niet lang genoeg rechten gestudeerd om mij daarover uit te spreken, en al evenmin over de juridische finesses van de GAS-boete en de bevoegdheid om die op te leggen – al heb ik zalige herinneringen aan het sedativum genaamd Romeins Recht –, maar ik beschik wel over een almaar ouder wordend hoofd om eens mistroostig mee te schudden.

Wat een zwaktebod.

Ik ben niet spartaans opgevoed – in Sparta riskeerde je als kind bij onvoldoende kennis van je woordjes Latijn geen klappen met een houten regel op je vingers – doch gewoon vooroorlogs streng. Daarbij stonden het bijbrengen van elementaire beleefdheid en het handhaven van de strikte scheiding tussen het gezag thuis en het gezag op school voorop. Vrij vertaald: je zegt niet zomaar tegen iedereen wat je denkt, en als je op school gestraft wordt krijg je van thuis een bonusstraf erbovenop.

Vandaag zegt men alles wat men denkt én alles wat men denkt te denken – hierin aangemoedigd door de dolle duimpjes op de sociale media. Men scheldt en hoont en spot en dreigt. Men verwart brutaliteit met zelfbewustzijn, en vuilbekkerij met vrije meningsuiting. Triomf der trivialiteit. Vandaag heeft men zichzelf verheven tot Norm Van Alles. Wat men thuis beslist, is algemeen geldend – waarom zou je richtlijnen aanvaarden van een samenleving die jou betuttelt, de les spelt, in de war brengt, koudweg in de steek laat?

De GAS-boete is de schuldbekentenis van een falend opvoedingssysteem en de vrijbrief voor een machteloze overheid. Schamele schaamlap.

 

GERUSTSTELLING VAN DE WEEK

Heradem, geachte trouwe lezer: van hieraf bevat deze bescheiden prachtcolumn nog louter warme, ja zelfs opmonterende berichten.

Neem nu de WK-loting. Welk goed nieuws is dat niet! Begrijp me niet verkeerd, mijn respect voor de jongens van die andere landen is groot – hun moeder is geen hoer en zo – en ze kunnen wel een beetje tegen een bal trappen, mààr: zij hadden geen Georges Leekens. Wij wel. Zij hebben geen Hazard. Wij hebben er twee. Ik zeg u: vitória, e uma garrafa de rum!

Of neem Sinterklaas. Ook dit jaar weer heeft de Goedheilige Man cadeautjes gebracht voor alle kindjes die geen GAS-boete hebben gekregen.

Of neem Nelson Mandela. Eindelijk. Eindelijk kunnen zij die van hem houden hem laten gaan. Eindelijk waardigheid voor zijn lichaam. Free at last. Zijn geest, die was al vrij.

Ik herinner mij het gevoel dat ik had toen ik de beelden van de net vrijgelaten Nelson Mandela zag bijzonder goed. Het is hetzelfde gevoel dat ik had toen ik enkele maanden eerder de beelden van de val van de Muur zag. Ik voelde me verbonden. Diep ontroerd. Stilzwijgend juichte ik het goede toe.

Dat gevoel heet hoop.

 

VRAAG VAN DE WEEK

En, gaat het een beetje?

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: