Skip to content

Vaderschap

February 28, 2014

Geachte heer Michel Verschueren,

Wij zijn geen vrienden van elkaar en vinden dat allebei geen groot gemis. Ik huiver bij uw zelfingenomenheid, u misprijst ongetwijfeld mijn laaghartige anonimiteit. Beiden zijn wij onontkoombaar wie we zijn en daar hebben we mee te leven. Wat vanop afstand vrije keuze lijkt, blijkt bij nadere beschouwing veelal onvermijdelijkheid. Wie ver genoeg vlucht eindigt doorgaans op de plek vanwaar hij was gevloden.

Hoewel u – vanzelfsprekend – uw welwillende medewerking had verleend aan de breedbemeten mediatisering uwer terugkeer naar huis, overviel mij bij het aanschouwen van de beelden ervan een vreemdsoortig mededogen. Heel even wist ik me daar geen raad mee – was ik plots zwak geworden en had ik een vieze ziekte genaamd Anderlechtitis opgelopen? –, doch algauw realiseerde ik mij de ware toedracht mijner kortstondige vederlichte weerloosheid: u had m’n vader kunnen zijn. Althans theoretisch.

Vaders zijn vreemde wezens – en ik mag dat zeggen want ik ben er zelf een. Vaders zijn nooit wat ze lijken. Jongens in een mannenlijf, watjes in gevechtstenue. Schonkig karkas, weke delen. Tedere tiran, rechtschapen schuinsmarcheerder, namaakvriend, mislukte moeder. Vaders slagen nooit. Vaders horen maar één ding te zijn: onverwoestbaar. Doch zelfs dat kunnen ze niet. Triest aanschouwt het kind de waarheid.

Verdienstelijk falen, geachte heer Michel Verschueren, is ons beider lot. Het is de prijs die we betalen voor de heerlijke hoogmoed waarmee we op een glorierijk moment weerloos werden, overgeleverd aan de gulheid van een vrouw. Ik wens u gelukzalige gelatenheid toe.

Met co-vaderschappelijke groet,

Uw anonieme correspondent

 

p.s.: viel u ook achterover toen u vernam dat de supporters van de Rode Duivels een contract moeten ondertekenen waarin staat dat ze de Bosniërs niet mogen aanmoedigen? Zo ja, kijk dan wel een beetje uit, met dat achterovervallen.

 

(Gepubliceerd in Het Laatste Nieuws in 2009.)

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: