Skip to content

Column 534

March 22, 2014

OPROEP VAN DE WEEK

Echt, politici, echt waar: stop ermee. Stop ermee, alstublieft. Leg het stil en blijf ervan, want het is al kapot en jullie maken het alleen maar erger.

En dan heb ik het nog niet eens over Bart De Wever die in een pandapak onze huiskamer binnenvalt – mijn verontwaardiging bewaar ik voor belangrijker aangelegenheden, net als mijn milde glimlach. Ik heb het over de alom geheven vingertjes, de schimmige manoeuvres brutaal bij daglicht, het bodemloze vat beloften. Ik heb het over de gespindokterde joligheid om een bij lottrekking verkregen lijstnummer, de bij gebrek aan visie als confetti rondgestrooide ideetjes, het schaamteloos keren der konten. Ik heb het over naaktzwemmen.

Ik stem niet voor wie mij z’n bloot gat toont.

 

BEKENTENIS VAN DE WEEK

Deze week heb ik een hevige aanval van Englertitis gehad.

Nietsvermoedend zette ik de media op, en bàm, het trof me vol in het onnozel gelaat: dat men erin geslaagd is om veertien miljard jaar terug in de tijd te kijken – tot een miljardste van een miljardste van een miljardste van een seconde na de oerknal of zoiets – en dat men daar Dingen heeft gezien die de kosmische inflatietheorie bevestigen.

De kosmische inflatietheorie. Ik moest even gaan liggen.

Er bestaan dus mensen die – hou u vast – dat begrijpen. Ik kijk naar ze, zie hun mond bewegen, hoor ze klanken uitstoten en denk aldoor: ik ben een kippenkont. (Hopelijk beledig ik de kippenkonten nu niet.) Eén van die mensen zag ik op tv. Hij verscheen nederig in beeld en zei dat hij de Dingen had gezien en dat hij dat nu even ging melden aan de meneer die ooit de kosmische inflatietheorie had geformuleerd. Daarbij glunderde hij zoals wij glunderen als we op een snikhete dag net een ijsje hebben gekregen.

Hij belde aan. Een vrouw deed open. Achter haar stond een meneer. “Ik heb goed nieuws”, zei de aanbeller. “Flurriepoep knosterkwak.” (Denk ik.) De meneer achter de vrouw verbleekte, de vrouw gooide zich in hevige ontroering tegen de borst van de aanbeller. “Wablief?”, stamelde de verbleekte meneer. “Zeg dat nog eens?” “Flurriepoep knosterkwak”, herhaalde de aanbeller. “Flur-rie-poep knos-ter-kwak.” De meneer sloeg, bijkans in tranen, de handen voor het gelaat en zwijmelde. En een diepe gloed van intens geluk straalde uit het tv-scherm mijn woonkamer in. Alwaar ik wezenloos voor mij uit staarde en tevergeefs “flurriepoep knosterkwak” (denk ik) prevelde, alsof de eindeloze herhaling van iets onbegrijpelijks tot begrijpelijkheid leidt. Mantra van de onmacht.

 

ONTHULLING VAN DE WEEK

Van de oude stempel zijnde, heb ik op 21 maart de lente verwelkomd. Dat ging, zoals telkenjare, gepaard met een oeroude rituele dans waarbij ik een ontbloot vrouwenbeen uitbeeld en iets ondeugends doe met een wilgenkatje; daarna drink ik een welverdiende pastis.

Immers, de lente is de voorbode van de zomer en het enige echte zomerdrankje is pastis. Al de rest is gepimpte rommel met een geut ijdeltuiterij en een duur designrietje, zoals ik weer eens vaststelde toen ik in de woensdagkrant zag welke heksenbrouwsels dingen naar de officieuze titel van Hipste Zomerdrankje – uit respect voor uw goede smaak zal ik ze niet opsommen.

Je zit op een lommerrijk plekje in een veilig verborgen dorp. Op het pleintje troepen mannen gemoedelijk bijeen rond een heel klein balletje. Je kijkt loom toe terwijl je een olijfje prikt. Dan brengt de ober twee glazen pastis en een kan ijsgekoeld water. Je lengt je pastis aan en heel even hoor je in het klaterend gerinkel van de barstende ijsblokjes de lokroep der zoete vergetelheid.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: