Skip to content

Column 539

April 26, 2014

AFSCHEID VAN DE WEEK

Dat van Jean-Luc Dehaene. Na de kranteninterviews van vorig weekend was deze week de televisie aan de beurt, en dan weet je het wel: de befaamde politicus is bij deze uitgepraat. Thans is het tijd voor wat echt belangrijk is, en dat verdraagt geen watchers.

Er is, zo bevroed ik, aan de heer Dehaene geen dichter verloren gegaan. Voor hem is taal geen lier, doch veeleer een koevoet. Gereedschap, geen instrument. Voor zover ik mij kan herinneren is hij nooit uitgebarsten in wufte cantates aan het adres zijner opposanten, heeft hij ze nooit “eunuchen in een harem” genoemd, laat staan “karabiniers van Offenbach” – ik vermoed dat het woord ‘Offenbach’ bij de heer Dehaene enkel een belletje doet rinkelen als zijnde de Duitse ploeg die in het seizoen 1970-1971 in de Europabeker voor Bekerwinnaars glansrijk werd uitgeschakeld door Club Brugge, dankzij doelpunten van Hinderyckx, Marmenout en – natuurlijk – Lambert. Waarna er nog een serieus pintje is gedronken, hohoho.

Nee, de heer Dehaene excelleerde veeleer in non-verbale communicatie. Prachtig kon hij laatdunkend een wenkbrauw optrekken, meesterlijk kon hij verveeld schokschouderen, briljant kon hij driftig wegbenen. Een enkele keer verlaagde hij zich tot het gebruik van woorden. Dan zei hij dingen als “bon”, of “mboah”, of – als hij waarlijk op dreef was – “giën commentoar”. Ademloos hoorde de natie toe.

Critici noemden de heer Dehaene – veelal snerend – de loodgieter. Ik zeg u: het huis waar de loodgieter wegblijft, wordt onbewoonbaar.

OPROEP VAN DE WEEK

Dood aan alle scheidsrechters!

Ja, geliefde volksgenoten, dood aan alle scheidsrechters! Immers, zijn zij niet de oorzaak van alle Kwaad? Zijn zij niet de Onbetrouwbaarheid zelve? Bewijzen zij niet keer op keer dat zij Onvolkomen zijn? En kijken zij niet, in al hun Onvolkomenheid, minachtend op Ons neer? Beramen zij niet keer op keer de meest vuige plannen, met als enig doel Ons te schaden? En brengen zij die vuige plannen niet keer op keer schaamteloos ten uitvoer? Beroven zij Ons aldus niet van Onze Heilige Rechten? Verhinderen zij Ons aldus niet te Gloriëren zoals het Ons toekomt? Ons, het Superieure Volk dat van nature is voorbestemd om te Leiden, te Schitteren, te Heersen?
Ik zeg u, geliefde volksgenoten, scheidsrechters zijn een minderwaardige soort en Wij zullen de wereld een Zegening schenken wanneer Wij met deze vunzige uitwas van Gods Wereld hebben afgerekend. En Wij zullen niet rusten, geliefde volksgenoten, nee, Wij zullen niét rusten eer Wij de wereld deze Zegening hebben geschonken! Met God aan Onze zijde!

 

BEKENTENIS VAN DE WEEK

Ik ben te zachtaardig voor deze wereld. (Vandaar het stukje hierboven.)

Deze wereld prijst cynisme, doch eist mededogen. Deze wereld schrijft voor dat we juichen bij bederf – het doel heiligt de middelen, nietwaar. Deze wereld schrijft voor dat we aanstellerij vergeven, zolang de aanstellers ons enkele kruimels vertier gunnen. Vermaak ons, aanstellers, bidden we, want zelf kunnen we ’t niet – we kijken in onszelf en zien het gapende gat. Zwaktebod der ledigheid.

Ach, zegt deze wereld, dat is passie. Dat is passie, en zonder passie gaat de mensheid ten onder – wat weet jij daar nou van, van passie, jij ouwe zeur? Dan glimlach ik eens droevig. Alsof passie slechts bestaat bij de gratie van grote gebaren, van gekrijs en geweld. Veel meer dan in gebulder schuilt passie in gefluister. En de warme adem die zich dan zachtjes in je nek nestelt.

 

BEDENKING VAN DE WEEK

Een ploeg zonder coach heb ik wel eens weten winnen. Een coach zonder ploeg nooit.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: