Skip to content

Column 542

May 17, 2014

VASTSTELLING VAN DE WEEK

Je hebt er die proberen. Zij zijn de amechtigen. Je ziet ze voortdurend halsreiken, vervaarlijk balancerend op denkbeeldige stelten – waar ze onvermijdelijk vroeg of laat van donderen, met als resultaat: een ego in duizend stukjes.

En dan heb je zij die niet proberen. Zij proberen niet, omdat proberen een overbodige tussenstap is. Zij zijn. En ze zijn de zeldzamen.

Zo’n zeldzame was Jean-Luc Dehaene. Sinds donderdag hebt u ten overvloede kunnen horen en lezen waarom. Eén aspect bleef daarin volgens mij onderbelicht: Jean-Luc Dehaene was helderziend. In 1999 voorzag hij dat ik twee jaar later met deze column zou beginnen en het laatste waarin hij zin had, was opgevoerd worden in een wekelijks rubriekje van een meesmuilende snotaap. En dus hield hij, onder het mom van ‘die dioxinecrisis’, de eer aan zichzelf. Exit de premier, ongetwijfeld monkelend dat hij toch maar mooi aan die onnozele Devriese was ontsnapt.

Het is hem niet gelukt – zó helderziend was hij nu ook weer niet.

Ik heb de afgelopen dagen wat gegrasduind in m’n archiefje en ben zo vrij om hierna, bij wijze van eerbetoon, in alle nederigheid enkele passages over de heer Dehaene te citeren.

Uit 2003:

Meesterlijke zet, natuurlijk. Dehaene staat op de lijst en kan dus zonder blozen in de media worden opgevoerd om “uit sympathie” brandhout te maken van de andere politieke partijen. Daarin is hij meedogenloos goed – zelfs zonder dat hij ook maar één woord hoeft te zeggen. Het volstaat dat hij voor de duizendste keer z’n bril op z’n plaats duwt, de wenkbrauwen richting schedeldak laat opveren en de lippen tot streepjes minachting perst. De kijker weet meteen: de vorige spreker heeft alwéér een staatsgevaarlijke idiotie uitgekraamd maar gelukkig is Dehaene in de buurt om nog maar eens de ware toedracht te onthullen en aldus de natie voor de totale ondergang te behoeden.

Zijn sterkte is dus andermans zwakte, maar dat geldt ook voor Dehaenes partijgenoten. De ex-premier is een verwoestend kanon, waarvan de terugslag evenwel de eigen soldaten verplettert.

Uit 2006:

De Grote Brombeer heeft aangekondigd dat hij nooit ofte nimmer meer op een kieslijst zal staan en daar worden wij van de pers allemaal een beetje verdrietig van. Immers, niemand kon zo prachtig laatdunkend kijken en minachtend snuiven als Jean-Luc Dehaene. Het was, zo verzekeren mij veelvuldig uitgescholden journalisten, een eer en een genoegen om door Jean-Luc Dehaene zelve te worden afgeblaft. Mij is dat voorrecht helaas nooit te beurt gevallen. Mijn bazen zagen in mij geen politiek journalist – vreemd, want ik draag een bril en ken wel honderd moeilijke woorden.

Uit 2009:

We zijn gered. De Ervaren Gids heeft ons de weg getoond. “Door de afsplitsing van de N-VA heb je daar een kleine partij en dus is het mijn oproep om daar niet voor te stemmen.” Aldus sprak gisteren Jean-Luc Dehaene, CD&V-lijsttrekker voor Europa. […] Misschien ligt een deel van de verklaring hiervoor in het feit dat De Grote Stierenberijder nooit lid is geweest van een kleine partij. ‘Zijn’ CD&V en haar voorgangers CVP, Katholieke Blok, Katholieke Unie en Katholieke Partij zijn vrijwel sinds het ontstaan van België altijd grote spelers geweest. Macht is hun tweede – en vaak zelfs eerste – natuur.

Uit 2011:

Ik kan er nog altijd met mijn hoofd niet bij. Dat uitgerekend Jean-Luc Dehaene, met voorsprong de slimste supporter van Club Brugge, moest bekennen dat hij er amper wat van snapte, van al die constructies binnen Dexia, toen hij er in 2008 de boeken opensloeg: zoiets tart toch iedere verbeelding? Het gaat verdorie om de hoofdsponsor van je favoriete voetbalclub! Dan sla je toch luidkeels landelijk alarm? Dan roep je toch een G1000 bijeen? […] Nee dus. Jean-Luc Dehaene deed wat hij altijd heeft gedaan: kop-in-kas en discreet wroeten. En als er iets beweegt, hopen dat het voorwaarts is.

Drie weken geleden:

Critici noemden de heer Dehaene – veelal snerend – de loodgieter. Ik zeg u: het huis waar de loodgieter wegblijft, wordt onbewoonbaar.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: