Skip to content

Huichelaars

August 6, 2014

MAN VAN DE WEEK

Onze wakkere vriend Michael Freilich, hoofdredacteur van het maandblad Joods Actueel.
Zijn immer spiedend oog viel onlangs op de uitzending van een eucharistieviering op de VRT. Eerst vergaapte hij zich een wijle aan de fraaie gewaden der celebranten, doch dra herwon de heer Freilich zijn zelfbeheersing en legde hij zijn immer gretig oor te luisteren – de ongelukkige! Immers, wat hoorde hij? Dat er een passage uit het evangelie werd voorgelezen waarin de Joden ‘huichelaars’ werden genoemd.
Met een kreet van afschuw kwam de heer Freilich tot zichzelve. Welk een verschrikking! Dat de VRT dit zomaar liet passeren!
Een oproep – ja, dat zou hij doen! Een oproep om de VRT ertoe te bewegen vóór de uitzending van een eucharistieviering enige duiding te geven bij de diverse lezingen die in kwestieuze viering zouden worden gehouden.
De heer Freilich is een groot humorist. Een groot mensenkenner is hij evenwel niet. Wie op zondagmorgen op tv naar de eucharistieviering kijkt, is heus niet op een pogrom uit. Hooguit op een Elixir d’Anvers, achteraf.

(Gepubliceerd in Het Laatste Nieuws in 2009.)

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: