Skip to content

Eddy

September 8, 2014

BRIEF VAN DE WEEK

Aan de heer Eddy Wally,
mens op rust

Geachte heer Van de Walle,

Ik schrijf U dit briefje naar aanleiding van Uw aanwezigheid in de media. Anders had ik U met rust gelaten – rust is belangrijk.
Is het de angst? De angst voor de zinledigheid? Voor de eenzaamheid? Is het daarom dat U op een podium wil sterven? Is het daarom dat U smeekt om een publiek?
Het kan bijna niet anders. Ik kan me voorstellen dat er iets bestaat dat je dermate in de kern van je wezen raakt, dat je niet zonder kunt. Letterlijk. Dan liever dood. En ik kan me ook voorstellen dat je er dus alles, maar dan ook àlles aan doet om dat ‘iets’ niet te verliezen. Mensen drinken zich dood omdat ze zonder alcohol niet kunnen leven.
Uw leven, geachte heer Van de Walle, is een wonderlijk verhaal, waarin waarheid en wens prachtig met elkaar zijn verweven. Het is ook een publiek verhaal, dat U met graagte vertelt. Uw triomfen, Uw droefenissen, Uw klein en groot lichamelijk ongemak: niets blijft verborgen. En wat blijkt? U bent net als wij. En wij zijn net als U. Tussen U en ons geen raadsels of mysteries. Nee. Zo eenvoudig is dat.
Net in die eenvoud ligt Uw kracht. De eenvoud van Uw zijn, de eenvoud van Uw zang. Dat U, teneinde die eenvoud gestalte te geven, zich in buitensporige pakken hijst weze U hierbij vergeven. Ieder mens heeft recht op één werkpuntje.
Dat van dat werkpuntje, geachte heer Van de Walle, moet U maar niet al te letterlijk nemen. Integendeel zelfs. U moet niks. U mag alles. U mag bijvoorbeeld terugblikken en besluiten dat het prachtig is geweest en veel herinneringen koesteren en niet langer zingend doch verzaligd neuriënd de avond van Uw leven tegemoet treden.

En nu laat ik U met rust.

(Gepubliceerd in Het Laatste Nieuws in 2011.)

OPROEP VAN DE WEEK

Free Wally!
Ofwel leest Eddy Wally deze column niet – wat ik amper kan geloven –, ofwel trekt hij zich geen moer aan van wat ik schrijf – wat mij als rechtgeaarde fan ten zeerste zou verdrieten. Immers, gesméékt heb ik hem, eertijds in deze kolommen, om na zijn ernstige aandoening niet meer op het podium te verschijnen. Om waardig weg te blijven. Om weer Edouard Van De Walle te worden en in die ware hoedanigheid naar de meet te fietsen. Tevergeefs, zo blijkt. Eddy Wally wordt weldra enkele keren een podium opgereden, zodat de goegemeente zich met eigen ogen kan vergewissen van zijn staat van verval.
Ik zeg u: hij wordt gegijzeld.
Het Eddy Wally Liberation Front (EWLF) roept bij deze op tot een massale geheime spoedvergadering, op 14 oktober in feestzaal De Marktkramer in Prut. Aanvang 10.00 uur stipt. Programma: 10.00-11.30: verwelkoming met koffie; 11.30-12.30: brainstorming met porto; 12.30-14.00: middagmaal met soep en dessert; 14.00-14.30: toiletbezoek; 14.30-16.00: dutje; 16.00-16.30: toiletbezoek en verzorging; 16.30-17.30: koffie en taart, met gastoptreden van Marina Wally; 17.30-18.00: eed van trouw en geheimhouding, uiteenzetting ontvoeringsplan, taakverdeling, warm afscheid en heldhaftig vertrek. Deelname in de kosten: slechts 20€ pp. (inclusief gratis foto samen met zeer realistische bordkartonnen Eddy Wally.)
Mensen, meldt u in groten getale. U hebt die dag heus niks beters te doen.

(Gepubliceerd in Het Laatste Nieuws in 2012.)

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: