Skip to content

Column 555

October 18, 2014

BOB MAES VAN DE WEEK

De Bob Maes uit Zaventem die op 22 oktober negentig jaar wordt. Hij heeft als jongeling meegeheuld met de bezetter en als volwassen vent de Vlaamse Militanten Organisatie mee opgericht. De jongste veertig jaar waren er over hem geen klachten meer.
Ik specifieer dit opdat de al wat oudere lezer van deze krant niet zou gaan denken dat het gaat om de Bob Maes die jarenlang voor De Nieuwe Gazet en Het Laatste Nieuws heeft gewerkt en thans ergens in Frankrijk zijn dagen vult met vissen op de barbecue leggen, wijn drinken en in mystieke vervoering over het woeste doch prachtige landschap uit kijken. Die Bob Maes – bij wiens koene en haarboswuivende aanblik, overigens, heelder horden eerbiedwaardige redactrices zo stiekem mogelijk collectief begonnen te zwijmelen – is afkomstig uit Antwerpen en nog lang geen negentig jaar. Hij mag dus (en ik denk dat ik hierbij ook de mening van hogervermelde redactrices vertolk) in leven blijven.
Die andere Bob Maes, zo lijkt mij, zou best dra sterven. En samen met hem alle Belgen die ouder dan vijfentachtig zijn. Dan zijn we in één klap verlost van al wie fout was in de Tweede Wereldoorlog, van alle verjaardagsfeestjes waar je als politieke gezagsdrager in dit land blijkbaar maar beter niet heen kunt gaan, en van de verlammende schijndiscussies waarin we allemaal zo hard uitblinken als we zonder steekhoudende argumenten vallen.
Plus: het zou goed zijn voor de staatskas.

VRAAG VAN DE WEEK

Heb ik dat goed gezien?
Ik hoop het. Want ik heb véél gezien, deze week. Dagen naeen heb ik urenlang aan m’n tv-scherm gekluisterd gezeten, om de koorts en diarree van onze democratie te aanschouwen – heel even vreesde ik dat ze getroffen was door ebola. U begrijpt mijn mogelijke verwarring.
Doch nu terzake. Ziehier wat ik meen te hebben gezien in het voortaan befaamde tv-programma ‘Villa Politica’: een briljante zet van onze nieuwe premier.
Daar stond hij dan, Charles Michel, op het spreekgestoelte van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, tevergeefs om stilte te vragen voor zijn allereerste regeringsverklaring – stilte uit ‘un peu de respect’. Het mocht niet baten. Aan respect hadden ze nu eenmaal geen boodschap, de bloedhonden die, aangespoord door de vleesgeworden jachthoorn Laurette Onkelinx, door het halfrond daverden. Bloed hadden ze geroken, bloed zouden ze vinden. Een aanhoudend hels geblaf overstemde ’s mans beleefd verzoek.
En toen deed hij het: de premier begon z’n regeringsverklaring in het Nederlands.
Meteen was het muisstil. De bloedhonden dienden gauw hun oortje in te steken om, dankzij simultaanvertaling, te begrijpen wat het in hun bloeddoorlopen ogen aangeschoten wild murmelde. En het wild, dat veerde recht en ging er als een – welja – haas vandoor.
Ziedaar, zo besefte ik, een der weldaden van dit door dronken diplomaten bedachte land.

BEKENTENIS VAN DE WEEK

Ik heb nog even nagedacht over wat ik in het eerste stukje van deze column heb geschreven, en ben tot de slotsom gekomen dat mijn voorstel om alle vijfentachtigjarigen maar meteen te laten sterven een idioot voorstel is.
We moeten het ruimer durven zien.
Waarom niet ook meteen een spuitje voor alle mensen die, ongeacht hun leeftijd, historische massamoordenaars ter linkerzijde niet publiekelijk afzweren? Voor alle mensen die lid zijn (geweest) van organisaties die zich niet conformeren aan het algemeen belang? Voor alle mensen die ooit, al dan niet ironisch of al dan niet onder de hoge bescherming van een zelfverzonnen opperwezen, iets hebben gezegd of geschreven dat indruist tegen onze normen en waarden?
Oké, het zal wat kosten aan spuitjes, maar het is voor het goede doel. Immers, dan blijven alleen de moreel superieuren over. Wij. De elite. Het zuivere ras.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: