Skip to content

Column 557

October 31, 2014

BRIEF VAN DE WEEK

Aan de politici van België, afdeling Vlaanderen

Dames en heren,

sta mij vooreerst toe U allen omstandig en van harte te feliciteren met Uw uitzonderlijke prestatie: U bent, na vele jaren even aandoenlijk als tevergeefs te hebben geprobeerd, er deze week eindelijk in geslaagd om mij uit mijn aan lethargie grenzende nobele berusting te wekken. Meer nog: ik was – in één klap – verontwaardigd, boos en plaatsvervangend beschaamd. Hartelijk dank daarvoor.
Dat ik al die tijd in nobele berusting was verzonken, dames en heren politici van Vlaanderen, heeft alles te maken met mijn persoonlijke geschiedenis: jarenlang heb ik in klassenraden en redactieraden gezeten, waardoor ik dus alles weet van democratische besluitvorming en de talloze moeilijkheden die daarmee gepaard gaan – zo herinner ik mij een uiterst heikele situatie nadat een redacteur van het leerlingentijdschrift in een gedicht op snaakse wijze het woord ‘penisje’ had gebruikt, iets wat de hoofdredacteur had laten passeren. (Die hoofdredacteur was ik.) Waarna de democratische besluitvorming enigszins werd bijgesteld: de hoofdredacteur kreeg een waakhond, want het college diende natuurlijk te waken over de goede zeden – van de leerlingen, welteverstaan, niet van enkele enge priesters-leraars.
Ik begrijp dus best, dames en heren politici van Vlaanderen, dat het niet eenvoudig is, besturen. Ik begrijp dat je nu eens moet bijten, dan weer moet liggen. Dat we wolven zijn voor elkaar. Maar, ook, dat zelfs het alfamannetje na de strijd z’n wonden likt. De prijs die je betaalt voor democratie heet compromis.
Wat ik evenwel niet begrijp, is het beschamend spektakel dat we begin deze week voorgeschoteld kregen – nadat deze krant had gemeld dat uit cijfers van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen blijkt dat er, wegens al te gulle subsidies voor groene stroom, een put van 1,7 miljard euro dient gevuld, en dat zulks kan betekenen dat de factuur voor elektriciteit weldra met dertig procent stijgt.
Eerst wees iedereen die geen lid van de sp.a is met een beschuldigende vinger naar de befaamde ex-minister Freya Van den Bossche. Vervolgens wees iedereen die geen lid van de CD&V is met een beschuldigende vinger naar haar voorgangster, de iets minder befaamde minister Hilde Crevits. Finaal wees bijna iedereen naar bijna iedereen, wat niet alleen een gigantische hoop gewriemel van beschuldigende vingers opleverde, maar ook een impliciete bekentenis dat er wel degelijk een gigantisch probleem ís. En ’s anderendaags kwam de geachte heer Johan Vande Lanotte dan weer doodleuk verklaren dat er – ho maar, rrrustig – eigenlijk helemaal geen probleem bestaat. Wat hij staafde met een professorale uitleg die niemand begrijpt die niet gedoctoreerd heeft in de Begrijpkunde. En daarna werd het stil. Héél stil. Alsof al die ruziemakers dachten: als we héél stil zijn, gaat het probleem na een tijdje vanzelf weg – weet je wat, we zwijgen het dood.
Wie, dames en heren politici van Vlaanderen, gelóóft jullie nog?
De mensen zijn bang. Ze lezen en horen niks anders dan slecht nieuws: dat het geld op is en dat ze langer zullen moeten werken, met een rug die kapot is en een kop die zot is. En dan, dames en heren politici van Vlaanderen, kijken ze naar U. U hebben ze verkozen om voor hen te zorgen. U moet de weg tonen, het lichtend pad zijn, het aanstekelijk voorbeeld. U hebt daartoe maar één instrument: Uw geloofwaardigheid. Welnu, die geloofwaardigheid gooit U sneller te grabbel dan straks de stevig aan de speed gezeten hebbende, roetvegerige helper van Sinterklaas de pepernoten.
Uw vertoon, dames en heren politici van Vlaanderen, was beschamend en zorgwekkend. U bent ons duidelijkheid verschuldigd, snel en adequaat. Geen profprietpraat, geen ’t-kan-vriezen-’t-kan-dooien, geen schamel geschipper. Wij willen de waarheid. Als U die niet kent: stap op, want U bent niet bekwaam. Als U die verzwijgt: wees op Uw hoede voor de waakhond. Hij blaft niet.

Zo. Nu ga ik even enkele Halloween-kindjes laten schrikken.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: