Skip to content

Column 560

November 22, 2014

VRAAG VAN DE WEEK

Wat zouden we deze keer eens hervormen?
Ziedaar de prangende vraag waarmee vrijwel elke minister van Justitie meteen na zijn of haar aanstelling worstelt. Immers, hervormen hoort erbij, wat zeg ik, het is een morele plicht. De rechtspleging in dit land is een achtergesteld kindje in een opvangtehuis waarvan het dak lekt. Of zoiets. In ieder geval: er valt altijd wel wat te prullen.
De verleiding is dan groot om, justitieminister zijnde, uit te pakken met iets flinks. Iets waaraan je naam kan worden verbonden. Iets waaraan ‘de mensen’ over vele decennia dankbaar zullen terugdenken, daarbij prevelend dat je voorwaar een groot staatsman was. Ambitie is het gehaaide neefje van hoogmoed. En dus wil justitieminister Geens assisen hervormen: geen brave bange burgermensen meer opzadelen met verantwoordelijkheid in processen waar vermeende maffiosi of terroristen terechtstaan – geef die vervaarlijke klussen maar aan koene beroepsrechters.
De brave bange burgermensen, geachte heer Geens, hebben volgens mij andere zaken aan hun juridisch hoofd. Zaken die dringender zijn. Zaken die de kloof tussen burger en justitie almaar groter maken. Ik geef twee voorbeelden, uit het nieuws van deze week.
– «De feiten zijn gedateerd» en dus riskeren vijf corrupte ambtenaren van de Regie der Gebouwen die zich jarenlang schaamteloos door aannemers in de watten lieten leggen – op straffe van uitsluiting van deelname aan grote bouwwerken – slechts tien tot twaalf maanden met uitstel. Met uitstel, jawel. De boodschap luidt dus: niet meer stout zijn, hé. De brave bange burgermens begrijpt: als je je zaak kunt rekken, word je niet gestraft zoals het hoort.
– Een keurig getrouwd echtpaar, dat in de beslotenheid der slaapkamer al eens met wederzijdse instemming een zweepje liet knallen, ziet niet alleen z’n intiemste geheimen in de openbaarheid gebracht (en onder de neus van z’n nageslacht gewreven), maar wordt ook per definitie gestraft. De boodschap luidt dus: de wetgever bepaalt wat uw plezier is. De brave bange burgermens begrijpt: justitie is mijn vijand.
Dát, geachte heer Geens, zijn ingrijpende juridische kwesties. Díé moeten worden aangepakt. Het woord ‘minister’ is, zoals u natuurlijk weet, aan het Latijn ontleend en betekent ‘dienaar’. De vraag is eenvoudig: wie dient u?

CITAAT VAN DE WEEK

«Had de man die in Middelkerke pastoor moest worden de vrijheid gekregen zijn seksualiteit te ontwikkelen, had de pastoor van Hooglede de vrijheid gekregen zijn lichamelijkheid te ontwikkelen, waren de feiten dan gebeurd?»
Aldus sprak vorig weekend, in zijn preek in Heule en Bissegem en in bouwvallig Nederlands, de 42-jarige priester Wim Seynaeve. Hij deed dit naar eigen zeggen «omdat sommigen een tweede kans verdienen. Je kan die mensen niet blijven afschrijven voor fouten die jaren geleden zijn gebeurd.» (We hebben het hier dus, voor een goed begrip, over «fouten» van volwassen mannen die jongens hebben verkracht.)
Welnu, meneer Seynaeve, die twee pastoors hébben de vrijheid gekregen om ‘hun seksualiteit en lichamelijkheid te ontwikkelen’. Alleen: ze hebben, bij hun volle meerderjarige verstand, ervoor gekozen om die vrijheid naast zich neer te leggen. Ze hebben, bij hun volle meerderjarige verstand, ingestemd met de voorwaarden die de club oplegt aan wie lid wil worden. Dan moeten ze achteraf niet komen mopperen over die voorwaarden. Dan moeten ze, als het ze te lastig wordt, uit die club stappen en een aansluitingskaart ondertekenen bij een (religieuze) club waarin ze wél ‘hun seksualiteit en lichamelijkheid’ kunnen ontwikkelen.
De discussie die u wil aankaarten, meneer Seynaeve, is een schijndiscussie. De verantwoordelijkheid – oorzaak, zo u wil – voor de schandelijke feiten ligt niet bij het celibaat. De verantwoordelijkheid ligt bij die twee mannen. Ofwel bent u van slechte wil, ofwel bent u argeloos.
Noem mij van slechte wil, maar ik heb nog nooit een argeloze priester ontmoet.

Advertisements

From → Uncategorized

2 Comments
  1. u wordt, en dat is lang geen gek opzet, van de weeromstuit militant. Proficiat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: