Skip to content

Column 566

January 17, 2015

BEKENTENIS VAN DE WEEK

De Vesder, dat wist ik niet meer.
Mijn oog viel erop toen ik de stortvloed aan nieuwsberichten over de gebeurtenissen in Verviers over me heen kreeg: het stadje ligt aan de Vesder.
De Vesder, verdomme.
Er was een tijd dat ik het wist – moest weten. Het was een tijd waarin je met regelmaat een blinde kaart van België onder je neus kreeg geschoven. Daarop diende je nu eens steden, dan weer waterlopen of streken aan te duiden. Het Land van Herve. Bastenaken. Het Hellend Vlak van Ronquières. De Grote Nete. Het Verdronken Land van Saeftinghe. Dan zat je daar, met je blinde kaart, dromerig te kijken naar een onbeschreven blad, naar een sprookjesland. Dan zat je daar, in een permanente staat van onschuld, te wachten tot de bel ging en je je kon toeleggen op wat echt belangrijk was: knikkeren en voetballen.
Die permanente staat van onschuld zijn we na deze week nog maar eens definitief kwijt. Straks krijgen kinderen op school een blinde kaart van België waarop ze de belangrijkste vermeden aanslagen moeten aanduiden.

VRAAG VAN DE WEEK

Hebt u ook zo meewarig moeten lachen, toen u donderdag in deze krant boven een artikel over bezuinigingen bij het leger “Zullen we ‘pang’ roepen in plaats van te schieten?” zag staan?
Ik alvast wel. Uit wrange herkenning.
Ja, het is mij overkomen. Tijdens m’n militaire basisopleiding in de kazerne van Heverlee, ondertussen vele oorlogen geleden, werd ik bijwijlen onderworpen aan iets wat ‘Vorderen op het terrein’ heette. (Vreemde oefening, vond ik, want wat als de Russen ons níét zouden aanvallen op een hobbelige, drassige weide met hier en daar een versleten autoband?) Daarbij dienden we steevast enige tijd achter een hobbel in een plas te blijven liggen, tot er een tweetalig bevel werd geschreeuwd. Dan was het zaak kwiek op te springen en ons onder het produceren van zuinig spervuur naar de volgende hobbel-annex-plas te reppen. Teneinde tijdens deze konijnse voortbewegingsoefening het aantal doden enigszins te beperken, werd er evenwel niet met scherp doch met blank geschoten. (Overigens zeer tot verdriet van enkele akelig vaderlandslievende rekruten, die wellicht hadden gehoopt dat ze al tijdens hun opleiding enkele vervaarlijk goed op mij lijkende vermeende mollen mochten mollen.) Dus stond je voor aanvang der feestelijkheden zo enthousiast mogelijk aan te schuiven voor een ladertje blank. Niet echt bijzonder groot was vervolgens je verbazing, als weer eens bleek dat er niet voldoende munitie was en de bevelvoerende officier je toesnauwde dat je tijdens het vorderen op het terrein dan maar ‘pang’ moest roepen. Je haalde de schouders op en slofte richting plas. Wat, zo bedacht je enigszins bedroefd, maakt het leger hier toch een nuttig gebruik van mij – ik, die ter verdediging van het land gedichten van kevlar had kunnen schrijven.
O ja, over gedichten gesproken: ooit had ik een prof Nederlandse Taalkunde die, met bijbehorend wijsvinger-en-duim-pistool, ‘pang’ zei als je op je mondeling examen een zware taalfout maakte; één ‘pang’ betekende negen op twintig – nog net een deliberatiecijfer –, twee ‘pangs’ waren meteen goed voor een gezellig onderonsje in september.
Kijk, dát noem ik terreur.

BEELD VAN DE WEEK

Een beeld dat ik hierbij niet afgedrukt wens te zien. Uit respect.
Het tv-beeld in kwestie werd uitgezonden tijdens de uitreiking van de Gouden Schoen en duurde naar ik schat anderhalve seconde, maar dat was anderhalve seconde te lang. In een voorts redelijk smetteloze uitzending werd in het item ‘De Gouden Pump’ ingezoomd op het decolleté van een der participerende jongedames, zodat men zich ervan kon vergewissen of kwestieuze jongedame wel over de juiste tieten beschikte om desgevallend winnares te worden.
Het was een bedroevend zwaktebod. Geinerig voyeurisme dat rood verdient.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: