Skip to content

Column 567

January 24, 2015

BOEK VAN DE WEEK

De Koran.
Hij ligt al een tijdje klaar, op de wegens mijn lichte koopverslaving nimmer slinkende stapel boeken die ik dringend moet lezen, ook wel gekend als De Toren der Zelfkwelling. Hij ligt tussen ‘Een medaille van vlees en bloed’ van de befaamde schrijver Serge Simonart en ‘De wereld van gisteren’ van de alhier net iets minder befaamde schrijver Stefan Zweig, en hij ligt daar te grijnzen. Hij, de Onleesbare.
Hij heet onleesbaar te zijn zoals ook de Bijbel en de Bhagavad-Gita dat zijn, maar die laatste twee knakkers heb ik jaren geleden zonder al te veel zichtbare schade verorberd, dus die Koran moet me ook wel lukken – ’t is ten slotte geen ‘Finnegans Wake’, bezweren mij lieden die naar eigen zeggen dat monsterlijke werkje van James Joyce hebben gelezen. Ik geloof ze en betaal ze steevast bewonderend een glas bier, die dekselse intellectuelen.
Dat ik de Koran wil – moet – lezen, heeft alles te maken met mijn kinderlijk enthousiasme en volwassen achterdocht. Kinderlijk enthousiasme omdat ik de wereld om mij heen zo goed mogelijk probeer te begrijpen, volwassen achterdocht omdat ik mensen wantrouw die stellingen poneren over boeken die ze bij nader inzicht niet hebben gelezen – u kent ze wel, de verwaande kwasten die maar wat roepen over pakweg ‘De hoorn van Horak’ of ‘Mandragora’, zonder dat zij beschikken over een gedegen kennis van het leven van de roemrijke doch immer eenvoudig gebleven krijgsman Johan de Rode Ridder.
Waarmee ik niet wil beweren dat Filip De Winter de Koran niet heeft gelezen. Ik acht het integendeel zeer goed mogelijk dat de geachte volksafgevaardigde van het Vlaams Belang dat heilige boek met de hem kenmerkende intellectuele eerlijkheid uiterst grondig heeft bestudeerd, vooraleer hij tot de conclusie kwam dat het – naar hij donderdag in de Kamer vooroorlogs ferm verklaarde – “de bron van alle kwaad” is en een “licence to kill” bevat. Zoals ik het ook zeer goed mogelijk acht dat de Rode Ridder stiekem Demoniah een lekkerder wijf vond dan Galaxa.
Wie geen respect voor boeken heeft, heeft geen respect voor mensen.

BEKENTENIS VAN DE WEEK

Ik ben een van die vier.
Vier op de tien Vlamingen hebben, zo blijkt uit een rondvraag van de Christelijke Mutualiteit bij 3.300 leden, slaapproblemen. Onvoldoende uitgerust na een kwakkelende slaap, met concentratiestoornissen en humeurwisselingen tot gevolg. (Vreemd, vindt u? Welnu: één op de tien Belgen werkt ’s nachts, één op de drie werkt tot elf uur ’s avonds.)
Vertel mij wat. Het leven hakt erin. Een kwarteeuw laatavondarbeid, met nachtelijke uitlopers en somtijds nadien nog schrijfwerk thuis, een race tegen de klok want je wil in slaap zijn eer de vogelen des Heren het bij het krieken van de dag op een hels gekwinkeleer zetten, de krengen. De onverbiddelijkheid van de mensenwereld, die zich om pakweg zeven uur – in het holst van jouw nacht, dus – joelend en toeterend richting vooruitgang spoedt. Een vooruitgang die zich nog geen uurtje later kenmerkt door het geraas, gedonder, gedokker, gebrom, gegil, gejengel en geschreeuw van allerlei werktuigen, machines en werfradio’s. Een vooruitgang die zegt: jij, ja jij daar met je rare uren slaap, pech jongen, maar jij moet meedraaien in mijn molen, dus voor mijn part neem je pillen om te slapen, of drink je je steevast in een kleine coma, bekijk het maar.
En je bekijkt het. Je zegt nee tegen de pillen, nee tegen de kleine coma, en ja tegen de wilskracht. Maar die heeft na een kwarteeuw laatavondarbeid z’n beste tijd wel gehad. Je lijf is de som van je gebreken. En dus raak je almaar moeizamer in slaap. En dus schiet je steeds vaker zomaar wakker. En dus lig je daar dan, even verwoed als tevergeefs soms uren zoekend naar die weldoende, warme vergetelheid. Het malen in je kop, het denken ‘ik mag niet denken’, het draaien, het keren, het schier eindeloze gevecht, tot de uitputting het haalt van de wanhoop en je wegzinkt in iets dat op slaap lijkt zoals seks op liefde lijkt: wat bij het ontwaken rest, is loodzware leegte.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: