Skip to content

Column 577

April 4, 2015

VASTSTELLING VAN DE WEEK

We hebben allemaal gelijk.
Doorgaans blijven we daar heel bescheiden onder, veelal stilzwijgend. Immers, ons gelijk is dermate vanzelfsprekend, dat het geen woorden behoeft. We druilen door de dagen, met om onze verzegelde lippen de droefgeestige glimlach van iemand die lijdzaam het verpletterende besef van het eigen gelijk torst. Gelijk hebben is ons lot. We klagen niet.
Een enkele keer doorbreken we dat nobele zwijgen. Niet omdat we vrezen dat ons gelijk in gevaar komt, wel omdat we tot onze spijt moeten vaststellen dat niet iedereen begrijpt dat we gelijk hebben – een misverstand dat we liefst zo snel mogelijk rechtzetten, want we hebben met iedereen het beste voor. Geen treuriger aanblik dan iemand die dwaalt.
Donderdag was zo’n enkele keer. Amper was het nieuws over de zorgwekkende verdwijning van Steve Stevaert bekend geraakt, of we veegden de droefgeestige glimlach van onze verzegelde lippen en openden onze mond om de dwalenden welwillend de weg naar het rechte pad in te fluisteren. En toen enkele uren later het lichaam van de ex-politicus was gevonden, werd het fluisteren schreeuwen. Niet omdat we wílden schreeuwen, wel omdat we moesten: de dwalenden hadden het op een verzaligd zingen der eigen mantra gezet, dat we – de goede zaak ter wille – krachtig dienden te overstemmen.
En dus verschaften we de dwalenden luidkeels onze verheffende, onfeilbare inzichten over de journalistieke moraal, de ethische implicaties van zelfdoding, de plausibiliteit van verkrachtingen, de feilbaarheid van justitiële transparantie, de verwerpelijkheid van sociale media, de laakbaarheid van intentieprocessen en de domheid van de massa. Waarna we zo nederig mogelijk glunderden bij zoveel morele superioriteit – maar, hola, wat zagen we toen: ook de dwalenden glunderden, alsof niet wij maar zij moreel superieur waren! En bij nader toehoren bleek hun mantra te pretenderen óók onfeilbare inzichten te verschaffen! Boos van ontgoocheling schudden we een gebalde vuist in hun richting – en zij deden hetzelfde naar ons! Nu was het genoeg! Dat ze hun plan maar trokken! We keerden de dwalenden de rug toe – en zij ons.
Doch dat laatste zagen we natuurlijk niet, want we stonden met onze rug naar de spiegel.

CITAAT VAN DE WEEK

“Door te kijken naar Isabelle Durant.”
Aldus sprak, vele jaren geleden, Steve Stevaert. Het leverde hem meteen een hoofdrol op in de allereerste aflevering van deze bescheiden prachtcolumn, in februari 2001. De trouwe lezers herinneren zich die aflevering natuurlijk nog woordelijk, maar voor de nieuwe lezers haal ik – zo nederig mogelijk – het stukje in kwestie nog eens tevoorschijn, ten afscheid van een man die véél in de hand had, maar niet zichzelf.

Vrouw van de week

Steve Stevaert, de schoonmoeder van Marleen Vanderpoorten.
“Ik heb geen schoonmoeder nodig”, riep de Onderwijsminister
strijdlustig in een reactie op Stevaerts aankondiging dat hij zou
bemiddelen in het sociaal conflict tussen de onderwijsbonden
en Vanderpoorten.
Schoonmoeder Stevaert antwoordde sussend dat het hier maar
om een “luisteropdracht” ging en spoedde zich vervolgens
naar een Brussels restaurant, om er tijdens een
dubbelinterview voor het weekblad ‘Bonanza’ de ideale
schoonzoon Bert Anciaux op te vrijen.
De twee waren het dermate roerend eens met elkaar, dat ik
ieder moment een tongzoen verwachtte – hoewel het gebit
van Anciaux daartoe niet meteen uitnodigt. Dat had Stevaert
plots ook in de gaten. “Ik zit hier écht niet te flirten om Bert
binnen te halen”, zei Zijne Vrijgevigheid, die terloops bekende
dat hij tijdens de lange nachtelijke vergaderingen over het
Lambermontakkoord wakker bleef “door te kijken naar
Isabelle Durant”.
Een schoonmoeder met gevoel voor humor? Bert, ik zou niet
aarzelen, zo’n schoonmoeder is uiterst zeldzaam. Maar wel
eerst naar de tandarts, jongen!

BOEK VAN DE WEEK

‘Ik heb altijd gelijk’, van Willem Frederik Hermans, uit 1951. De auteur werd voor de rechter gedaagd wegens belediging van de katholieken, maar ging vrijuit.

Advertisements

From → Uncategorized

One Comment
  1. OMG, als ik zo zou kunnen schrijven, dan was ik nog gelukkiger dan ik al ben, bijna té gelukkig 🙂 wat een plezier om te lezen, en wat een gelijk!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: