Skip to content

Column 584

May 23, 2015

JONGETJE VAN DE WEEK

Laat ik het Keano noemen. Het is elf jaar en het is voor het leven getekend.
Want nee, heren De Witte en Louwagie, en nee, meneer Vanhaezebrouck, en nee, heertjes Sels en Kums en Dejaegere en co, niet voor jullie was donderdag levensbepalend. Voor jullie was donderdag een mooie dag, hooguit een zeer mooie dag, met fijne financiële vooruitzichten en ’s anderendaags desgevallend enige heerlijke hoofdpijn. Voor Keano was donderdag de dag waarop hij door aliens werd ontvoerd, de Heilige Geest over hem nederdaalde, en een ongeneeslijk virus zich in z’n bloed nestelde. Een virus dat Keano, zo mogen de heren De Witte en Louwagie wel hopen, zal doorgeven aan het zeer talrijk nageslacht dat hij zal verwekken met Kayleigh, Kimberley, Kaylana, Kelly, Kyony en Joséphine-Charlotte (een ongelukje, in een zatte bui).
Men kan het belang van een landstitel in het voetbal voor een jongen van elf niet overschatten. Een jongen van elf denkt nog niet aan Kayleigh, Kimberley, Kaylana, Kelly, Kyony en Joséphine-Charlotte. Een jongen van elf denkt niet. Een jongen van elf is. Hij is Sels en Kums en Dejaegere en co. Hij rent en springt en buitelt en stompt, hij trapt en kopt en scoort en juicht, hij is en huilt. Hij huilt van ontroering, overweldigd door de onbestemde grootsheid van het gevoel dat, samen met het rauw-dierlijke gebulder dat door het stadion heen dondert, hem bestormt, overmeestert, verzwelgt – en dan warm weldadig in het oor fluistert: “Dag Keano. Ik ben je droom, ik ben je thuis. Zonder jou besta ik niet, zonder mij leef je niet. Leef, Keano, leef.”

AFSCHEID VAN DE WEEK

Dat van ‘Reyers Laat’, het redelijk befaamde tv-programma waarvan donderdagavond de laatste aflevering was te zien.
Ik schrok wel even, toen ik las dat ‘Reyers Laat’ het maar vijf jaar heeft uitgezongen. In m’n herinnering was dat veel langer, en ik weet niet of dat een goede dan wel een slechte zaak is – m’n herinnering is soms een trut.
Wat ik wel weet, is dat ik in die vijf jaar verdomd vaak heb zitten kijken, nu eens monkelend, dan weer ontdaan, een enkele keer als een hond op een zieke koe – want beklijvend was het lang niet altijd. Dat had, zo meen ik thans retrospectief meesmuilend, te maken met de bijwijlen schier onmogelijke spreidstand van het programma: de ene dag kruisten de heren Etienne Vermeersch en Bart De Wever de intellectuele degens en diende je de Encyclopedia Britannica, de Bijbel, de Koran, de Bhagavad-Gita en de Metamorphosen van Ovidius bij de hand te houden, de andere dag kwam een keurig gecoiffeerde vrouw wier belangrijkste verdienste is dat ze de keurig gecoiffeerde vrouw ener bekende kokskop is haar boekje over groene sapjes promoten en diende je een kotsemmertje bij de hand te houden.
Doch vooruit maar: het was een afscheid in schoonheid. Van de laatste week ‘Reyers Laat’ herinner ik me graag de aflevering van maandag, toen de kersverse winnaar van ‘So You Think You Can Dance’ er samen met z’n vrouwelijke mentor glunderend aanschoof. Niet omdat ik zo’n fan ben van moderne dans – ’t is en blijft toch altijd een beetje poetsen zonder stoffer of dweil. Wel omdat de mentor, antwoordend op de vaststelling dat ze net als de winnaar een inwoner van Boom is, met pretlichtjes in de ogen zei: “Die Boomse klei, ik denk dat daar iets in zit.” Waarop ze allebei even glimlachten – hij, Malik Mohammed, geboren in Kenia, en zij, Sihame El Kaouakibi, van Marokkaanse origine. Vlaanderen, aanschouw fier uw kinderen.

GEVOEL VAN DE WEEK

Het mijne, in de nacht van donderdag op vrijdag.
Wegens arbeidsvreugde op de redactie en vervolgens enig noodzakelijk gelummel ten mijnent, was het bijzonder laat geworden eer ik mijn rammelkast te rusten kon leggen. Amper was ik in een welverdiende sluimer verzonken, of reeds werd ik ruw gewekt: een hevige trilling zinderde enkele seconden doorheen het huis en weerloos onderging ik de oerkracht. Een beetje, gok ik, zoals Keano.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: