Skip to content

Column 588

June 20, 2015

BEKENTENIS VAN DE WEEK

Ook ik heb donderdag stilgestaan bij de tweehonderdste verjaardag van de Slag bij Waterloo – slimme mensen vertelden erover op de radio terwijl ik in de file stond.
Ik stond in de file en overdacht de hele kwestie grondig: van de Franse Revolutie, over de Italiaanse veldtocht, de expeditie naar Egypte, de Slag bij Austerlitz, de Russische veldtocht van La Grande Armée en de Slag bij Waterloo, tot de verbanning naar Sint-Helena en de verlossende dood. Tussendoor besteedde ik vanzelfsprekend gedegen aandacht aan de Napoleontische Code en het feit dat die dekselse Corsicaan er mede voor heeft gezorgd dat men het in de maatschappij ver kan brengen dankzij aanleg en ijver, en niet langer louter dankzij adellijke afkomst. Finaal kwam ik tot de conclusie dat de belangrijkste erfenis van Napoleon het gelijknamige snoepje is.
Men zag ze wel eens liggen, in etalages van winkeltjes waar oude kromme vrouwtjes moeizaam schuifelend de dienst uitmaakten, en in met een rijkelijk assortiment aan bonbons gevulde schalen in huizen waar men kortstondig te gast was, doch men beschikte niet over zakgeld of voldoende vrijmoedigheid om zo’n heerlijke, harde, gele, eerst zoete en dan zure bol te bemachtigen. Men diende te volstaan met smachtend kijken. Men keek een wijle en stierf een beetje.
Aan dat partieel sterven kwam pas enkele jaren later een einde, toen kwestieuze versnapering in huis werd geduld – weze het streng gerantsoeneerd, want men had ouders die niet gek waren: wat zouden ze eerst fortuinen besteden aan een magiër genaamd orthodontist om vervolgens het kind z’n bekje tanden rot te laten vreten aan gore troep? Mooi niet.
Men is er, zovele jaren later, z’n ouders nog immer dankbaar voor. Men snoept niet. Meewarig bekijkt men lieden die zich op volwassen leeftijd volstouwen met die gore troep. Zwakkelingen, denkt men laatdunkend, terwijl men, tevreden achteroverleunend, een zoveelste sigaretje rolt en nog een derde glaasje Laphroaig Quarter Cask neemt, en een toost uitbrengt op zoveel zelfdiscipline.

VASTSTELLING VAN DE WEEK

Doordat hij het voorbije jaar niet is overleden, is Eddy Merckx deze week zeventig geworden.
Verjaardagen zijn lessen in nederigheid. Hoe meer je er meemaakt, hoe minder aandacht je eraan besteedt. Enerzijds natuurlijk vanwege de gewenning, anderzijds – paradoxaal genoeg – vanwege de blijvende en met het vorderen der jaren zelfs toenemende onwennigheid: dat het al bij al toch maar raar is dat jij in leven bent gebleven terwijl om je heen geliefden en kennissen bij bosjes zijn weggevallen – waardoor er almaar minder mensen zijn om een eventuele vrolijkheid mee te delen. Want laat ons wel wezen: het betreft hier een vrolijkheid die bij nader toezien slechts de wufte sluier is waarachter zich de weemoed verschuilt, de weemoed en de beklemming van het besef. En zoiets krijg je met de beste wil van de wereld niet uitgelegd aan pakweg een vijftienjarige die zich – veelal op straffe van zakgeldinhouding – ook maar staat uit te sloven om spontaan blij te lijken op opa’s verjaardag.
Vanzelfsprekend wens ik Eddy Merckx zulke droevige gedachten niet toe. Ik wens hem vijf kommerloze jaren toe. Want het zal weer gedaan zijn met de rust, eens zijn vijfenzeventigste eraan komt. Held is men nooit ongestraft.

VRAAG VAN DE WEEK

Kunt u het zich voorstellen?
Je hebt van die mensen. Vijf seconden. Meer heb je niet nodig. Je ziet ze vijf seconden bezig en je weet: eerder nog zou ik vijf uur naeen naar het oeuvre van Cannibal Corpse luisteren dan vijf minuten met die mens in eenzelfde kamer te moeten zijn. Alles aan die mens jaagt je vel op de vlucht: z’n houding, z’n blik, z’n taal, z’n air, z’n haar.
Nee, echt, ik kan het me niet voorstellen, Donald Trump als president.

AFSCHEID VAN DE WEEK

Dankbaar in droefenis!
Afscheid is ’t ordewoord,
glimlachend zingen we
allen thans mee:
leef in ons Nederlands,
abracademicus!
Buigen wij lenig voor
taalgymnast P.

Advertisements

From → Uncategorized

One Comment
  1. Geniale mens!!! Wat jij allemaal kan overdenken terwijl je in de file staat!!! Santé en drink er nog één op je karakter om de snoep te laten staan. Ik toast mee met een lekkere gintonic.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: