Skip to content

Column 594

September 26, 2015

BEKENTENIS VAN DE WEEK

Ik word al lastig als er iemand vóór me in de rij aan de kassa in de supermarkt staat te treuzelen of, nadat hij tergend traag z’n aankopen op de band heeft gelegd, plots rechtsomkeer maakt omdat hij iets vergeten is.
Dus ja, de kans dat u mij ooit ziet aanschuiven voor de hadj is vrij klein. Mede omdat ik – terecht, zo leert mij deze week de droevige dood van honderden mensen nabij Mekka – massa’s niet vertrouw. En ook wel een beetje omdat ik geen moslim ben en geen plannen in die richting heb. Als ik mij al buig – trouwe lezers van deze bescheiden prachtcolumn weten dat ik een slechte rug heb –, dan is het om een Rochefort 10 uit een krat te halen.
Telkens weer sta ik het hoofdschuddend aan te gapen, die schier eindeloze colonne van mompelende mannen die zich het lazarus hebben gespaard om duizenden kilometers van huis eer te bewijzen aan een verzonnen opperwezen. Ik vond een fietsbedevaartje met de klas naar een kapelletje twee kilometer verder al redelijk van de pot gerukt.
Dan stond je daar, met z’n pakweg twintigen die zich allemaal achter elkaar probeerden te verschuilen, een beetje wezenloos te dralen terwijl een ingehuurde geestelijke stichtende verhalen prevelde bij een verweerd bas-reliëfje op de zijgevel van de kapel. Waarna we geacht werden een weesgegroetje te murmelen en ons naar het volgende bas-reliëfje te slepen.
En zo ging dat maar door, onder het scherp toeziende oog van de priester-klastitularis, die als een herder z’n schaapjes de goede richting uit dreef door eenvoudigweg bij al te nadrukkelijk slenterende jongens aan te sluiten, wat kwestieuze jongens er meteen toe aanzette om de pas te versnellen, want je wou vooral niet dat je klastitularis hoorde welke heidense praat je uitkraamde – je riskeerde een nota in je agenda en slechte punten voor Dagelijks Werk Godsdienst.
Na wat een eeuwigheid leek, bleek finaal niet de Heilige Geest maar een schier existentiële moedeloosheid over ons nedergedaald: niet alleen waren onze zonden ons beslist niet vergeven, maar ook en vooral was de bedevaart ‘toevallig’ uitgelopen, waardoor we nét te laat waren om de heerlijke meisjes van het nabijgelegen lyceum tijdens de middagbreak te zien voorbijfietsen. Verpletterd leefden we verder.

SEIZOEN VAN DE WEEK

Na rijp beraad: de herfst. Welkom, verval.
Het is een glorieuze zomer geweest. De dagen vol zon, de tafels vol eten, de glazen vol vriendschap. Lange avonden die zich behaaglijk uitstrekten tot diep in de nacht en ’s anderendaags kattig aan je tenen krabden. Slenterend juli door, keizerlijk luierend augustus zien voorbijglijden, gulzig het mooiste van september gekeurd en geproefd. Genot, begot.
Dan komt zo’n herfst wat raar binnen. Vervelende vreemdeling, welhaast, party pooper, schemerschilder. Sluipt ’s nachts kil langs de huizen, laat ’s ochtends een spoor van spinnenrag na. De laatste schittering, het eerste rillen. De zon hooguit laag-bij-de-gronds. Regengordijnen, ook in de hoofden.
En toch: herfst, je bent schoonheid die zich nodeloos schaamt. Laten we samen, dicht tegen elkaar aan, opgaan in je vlammend rood.

GOED NIEUWS VAN DE WEEK

Van seks krijg je geen hartaanval. Hoera en broek uit!
Jarenlang heb ik mij op dat vlak ingehouden, overtuigd als ik was dat ik, aamborstig van nature en roker in bijberoep, vroeg of laat tijdens het broekloos vertier ter plekke dood zou vallen, wat de sfeer toch enigszins zou verpesten voor de overlevende – enkelvoud, jawel, ik ben van het ouderwetse type, dat de voorkeur geeft aan de klassieke combinatie van twee hoofden met vier armen en vier benen.
Mijn vrees, zo blijkt nu, is onterecht. Een betrouwbare Duitse studie leert dat het percentage hartpatiënten dat overlijdt binnen het uur na de seks slechts 0,7 bedraagt. Verwaarloosbaar wil ik dat getal niet noemen, wel redelijk geruststellend. Enerzijds omdat je binnen het uur na seks ook stomweg onder een auto kunt lopen, anderzijds omdat ik vooralsnog geen professionele hartpatiënt ben – veeleer een amateur-hypochonder.
Dus, als u mij nu even wil excuseren.

Advertisements

From → Uncategorized

One Comment
  1. Hahahahaha, ja. Ga alsjeblieft je gang, wel voorzichtig alsjeblieft

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: