Skip to content

Column 598

October 24, 2015

VASTSTELLING VAN DE WEEK

Het zijn harde tijden voor wie het aan zijn reet zal roesten.
Hoezeer ook ik eraan probeer te ontsnappen omdat het mij werkelijk allemaal worst zal wezen, ik word overspoeld door publiciteit voor wonderen uit de wereld van het lichte amusement – de dijk is stuk, weerstand is nutteloos, kopen en betalen zúlt gij.
‘Star Wars: The Force Awakens’! ‘Spectre’, de nieuwe James Bond! ‘Hello’, de eerste single uit ‘25’, het nieuwe album van Adèle! Je kan dezer dagen je hoofd niet uit het raam steken, of je kop wordt zot geknald door de scherpschutters van de mercantiele promotielegers die zijn uitgestuurd om je ondersteboven te houden en eens duchtig met je te rammelen tot de laatste cent, de laatste betaalkaart uit je zakken is geschud.
De gekkigheid gaat zelfs verder dan dat: we doen het onszelf aan. Deze week smolt mijn Twitteraccount welhaast onder de verhitte berichten die door koortsige kooplustigen werden uitgebraakt over een eventuele vierde film in de ‘Back To The Future’-reeks. Reden? Hou u vast: in de tweede film wordt de datum 21 oktober 2015 vermeld. De mondiale waanzin ging zo ver, dat de regisseur van de eerste drie films zich genoodzaakt zag om formeel te ontkennen dat er een vierde komt. Waarop ik van pure opluchting naar buiten stormde en een vrolijk dansje inzette.
Uit een openstaand raam knalde ‘Hello’.

BRIEF VAN DE WEEK

Aan Jan Becaus
Gecoöpteerd senator
Paleis der Natie

(vertrouwelijk)

Geachte heer Becaus,

ik ben zo vrij dit schrijven te beginnen met een boude stelling: één van ons beiden is de afgelopen twee jaar danig veranderd en het valt nog maar te bezien of dat ten goede is.
‘Jan Becaus is zo cool, dat hij ijsblokjes zweet.’ Ziedaar wat ik, vol schier jongensachtige bewondering, neerpende bij uw afscheid van de VRT, in juli 2013. Met die woorden poogde ik de teneur te vatten van de tussen aanbidding en familiariteit balancerende emotie die het noorden van het land in haar greep had, toen u ons voor de allerlaatste keer het nieuws van de dag had gebracht. Een heer van stand, nimmer een onvertogen woord (zelfs uw “Da’s gene kattenpis” tegen toenmalig financiënminister Koen Geens werd u niet als dusdanig aangerekend), de snaakse kwinkslag steevast beperkt tot hooguit een lichte glinstering in de ogen, altijd nederig en eenvoudig gebleven – kortom, “ene van ons”, dat was u.
Was, jawel.
Na een periode in de luwte, waarin u ongetwijfeld vaak de klarinet duchtig beroerde en voorts in uw tuin zat te – in uw eigen woorden – krabben, werd u door de triomferende N-VA uit de hoge hoed der reserve-intelligentsia getoverd om als gecoöpteerd senator na te denken over uw eigen overbodigheid. De luwte maakte plaats voor de grote stilte.
Aan die stilte kwam, althans voor mij, een einde toen u afgelopen dinsdag plots opdook in een korte reportage in het niet langer redelijk befaamde tv-programma ‘Terzake’, over één jaar nieuwe Senaat. U kwam behoorlijk statig uit een lift gestapt en belandde pardoes in de reportage – heel even zag ik dat u dat niet zo prettig vond, en al zeker niet toen de journalist buiten beeld u om een reactie vroeg, doch dra won de verpoliticuste praatbarakker het van de autonoom functionerende mens en prevelde u enige ontwijkende algemeenheidjes, daarbij de licht meewarige glimlach niet schuwend. Zaaddodende vriendelijkheid.
‘Jan Becaus heeft de overstap naar de gesponsorde nutteloosheid duidelijk moeiteloos verteerd’, noteerde ik, niet langer vol schier jongensachtige bewondering, doch veeleer gelaten, zoals men zich voelt wanneer de held in het verhaal finaal eenzaam achterblijft in armoede en het aanbeden meisje ervandoor gaat met een rijke droplul. Vervolgens strompelde ik naar de cd-speler, zette het klarinetconcert van Mozart op en staarde wezenloos uit het raam. Buiten vlijde de herfstnacht zich grijnzend op de daken.

Met gecoöpteerde groet,

uw steeds zichzelf gebleven watcher

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: