Skip to content

Column 609

January 23, 2016

BEKENTENIS VAN DE WEEK

Ik had een beetje met hem te doen.

Teneinde de gaten in mijn cultureel cv enigszins dicht te spijkeren – het tochtte al een tijdje verschrikkelijk -, heb ik donderdagavond met een aan zelfkastijding grenzende toewijding de geteleviseerde uitreiking van de Music Industry Awards bekeken. (We zijn nu twee dagen verder en inmiddels adem ik weer zelfstandig.)

Om u een idee te geven van de culturele achterstand die ik had opgelopen: van die hele MIA’s-uitzending kende ik welgeteld één lied. Jawel: ‘Het Kan Niet Zijn’, uit l’année érotique 1969. Het werd mede ten gehore gebracht door Natalia, Stijn Meuris, Helmut Lotti en Jasper Steverlinck, die – dat is in kennerskringen geweten – als het moet in z’n eentje een symfonisch koor vervangt. Zulks bleek geen overbodige luxe, want de 75-jarige toondichter en zanger van het lied kon hoorbaar wat vocale hulp gebruiken.

Will Tura was uitgenodigd om een Lifetime Achievement Award in ontvangst te nemen, en men had hem te dier gelegenheid gul en hoofs moeten toezingen, met een medley van ’s mans eigen vakwerk, voor mijn part eindigend met Meuris’ pletwalsversie van ‘Arme Joe’, waarna het verpletterde feestvarken zorgvuldig van z’n troon zou worden geschraapt en onder stormachtig gejuich op een vergulde draagberrie zou worden afgevoerd naar de eregalerij waar hij glorieus thuishoort.

De gaten in mijn cultureel cv zijn enigszins gedicht, maar sinds donderdag zit er blijkbaar een gat in mijn hart – het bloedt.

 

VOORSTEL VAN DE WEEK

En als we de verkoop van sigaretten en tabak nu eens exclusief zouden toekennen aan fitnesscentra? Helemaal achteraan in de zaal, enkel te bereiken via een uithoudingsparcours op maat van de medisch gekeurde klant – die z’n rookwaar vooraf moet betalen? Tegen de klok, die in verbinding staat met een sproeisysteempje boven de betaalde aankoop en scherper wordt gezet naarmate de klant er steeds vaker in slaagt tijdig bij z’n gegeerde rokertjes te komen? Met een zittribune erlangs, waar mensen de klant kunnen aanmoedigen of uitlachen?

En als we daarvan dan eens een tv-show zouden maken?

 

VRAAG VAN DE WEEK

Hebt u het zich ook afgevraagd, geachte heer Charles Michel?

Vrijwel meteen nadat het nieuws bekend was geraakt dat onze premier vader was geworden van een dochter genaamd Jeanne, verspreidde Gwendolyn Rutten deze tweet: “Félicitations! Welkom Jeanne. Prachtige én krachtige naam voor wie vrijheid hoog in het vaandel draagt.” Mijn eerste reactie was: welke Jeanne bedoelt de Open Vld-voorzitster?

Verwees ze naar de Française Jeanne Calment, in 1997 met haar 122 jaar en vijf maanden de oudste mens van wie de geboorte- en sterfdatum officieel waren vastgelegd? Jeanne Calment was zeer welstellend geboren en heeft in haar hele leven nooit een klap uitgevoerd – doelde Rutten op díé vrijheid? Of had ze veeleer de Vlaamse Jeanne Panne in gedachten? Die stierf in 1650 als heks op de brandstapel, nadat ze had bekend dat ze gemeenschap had gehad met de duivel, die “dickmaels hare bostgins had ghetast”, en dat “hij stonk van vermuftsheyt en zijn litmaeten ende sijne nature waren so coudt als ijs” – verwees de Open Vld-voorzitster naar díé vrijheid? Of had ze dan toch Jeanne d’Arc voor ogen, een godsdienstwaanzinnig meisje uit Frankrijk dat stemmen van heiligen en engelen hoorde en dientengevolge te vuur en te zwaard de Engelse bezetter te lijf ging – een euvele daad die ze op negentienjarige leeftijd bekocht met de vuurdood?

Ik gok op die laatste – al wenst Rutten de kleine Jeanne wellicht niet meteen waanideeën en de brandstapel toe. Wel, zo valt te vrezen, vleugels. En goesting. En een iets te royale portie van dat Vermoeiend Enthousiasme waarmee Open Vld zich telkens weer te pletter loopt op de werkelijkheid.

Mijn wens voor Jeanne is tweevoudig: een warm nest, en – tegen de tijd dat ze naar het eerste kleuterklasje gaat – een begroting in evenwicht.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: