Skip to content

Brief aan Eddy Wally

February 7, 2016

BRIEF VAN DE WEEK

Aan de heer Eddy Wally,
mens op rust

Geachte heer Van de Walle,

Ik schrijf U dit briefje naar aanleiding van Uw aanwezigheid in de media. Anders had ik U met rust gelaten – rust is belangrijk.
Is het de angst? De angst voor de zinledigheid? Voor de eenzaamheid? Is het daarom dat U op een podium wil sterven? Is het daarom dat U smeekt om een publiek?
Het kan bijna niet anders. Ik kan me voorstellen dat er iets bestaat dat je dermate in de kern van je wezen raakt, dat je niet zonder kunt. Letterlijk. Dan liever dood. En ik kan me ook voorstellen dat je er dus alles, maar dan ook àlles aan doet om dat ‘iets’ niet te verliezen. Mensen drinken zich dood omdat ze zonder alcohol niet kunnen leven.
Uw leven, geachte heer Van de Walle, is een wonderlijk verhaal, waarin waarheid en wens prachtig met elkaar zijn verweven. Het is ook een publiek verhaal, dat U met graagte vertelt. Uw triomfen, Uw droefenissen, Uw klein en groot lichamelijk ongemak: niets blijft verborgen. En wat blijkt? U bent net als wij. En wij zijn net als U. Tussen U en ons geen raadsels of mysteries. Nee. Zo eenvoudig is dat.
Net in die eenvoud ligt Uw kracht. De eenvoud van Uw zijn, de eenvoud van Uw zang. Dat U, teneinde die eenvoud gestalte te geven, zich in buitensporige pakken hijst weze U hierbij vergeven. Ieder mens heeft recht op één werkpuntje.
Dat van dat werkpuntje, geachte heer Van de Walle, moet U maar niet al te letterlijk nemen. Integendeel zelfs. U moet niks. U mag alles. U mag bijvoorbeeld terugblikken en besluiten dat het prachtig is geweest en veel herinneringen koesteren en niet langer zingend doch verzaligd neuriënd de avond van Uw leven tegemoet treden.

En nu laat ik U met rust.

 

 

(Gepubliceerd in Het Laatste Nieuws in 2011.)

Advertisements

From → Uncategorized

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: