Skip to content

Column 613

February 20, 2016

BEKENTENIS VAN DE WEEK

Woensdagavond heb ik twee stukjes brood in m’n oren gepropt.

Dat kwam zo: tijdens het lusteloos zappen bleef ik even hangen bij het redelijk vermaarde tv-programma ‘Van Gils en Gasten’ – de gastheer wees net met z’n balpen naar de succesvolle onderneemster Pascale Naessens. Nooit te beroerd om iets bij te leren over handgedraaide theeschoteltjes, luisterde ik nauwgezet toe: het eerste wat ik hoorde, was “leren goed omgaan met brood” – ik veerde jankend op en rende uit m’n oren bloedend naar de broodtrommel.

“Leren goed omgaan met brood.” Brood al eens een complimentje geven. De deur openhouden voor brood. Brood op straat niet nafluiten. Niet zonder toestemming je penis in een brood steken. Als brood nee zegt, dan bedoelt brood ook nee – leuke pistoleetjes of niet.

We worden aldoor verkleuterd, aldoor angst aangejaagd. Je eet al je hele leven verkeerd. Als je dit eet, raad je nooit wat daarna zal gebeuren – iets gruwelijks, hoor, maar gelukkig voor jou zijn ze zo goed geweest om een boekje te schrijven over hoe je die gruwelijkheid kan vermijden, een boekje dat beslist z’n geld waard is. Want zeg nu zelf: waar vind je nog zoveel gemoedsrust voor twintig euro?

Als we al met íéts goed moeten leren omgaan, dan is het met mercantiele onheilsprofeten. (Pssst: ik heb daar een – gratis – trucje voor: gezond verstand.)

 

VASTSTELLING VAN DE WEEK

Zelfs met onze broek op de enkels worden we opgejaagd.

Inderdaad. Niet alleen eten we al ons hele leven verkeerd, we gaan ook al ons hele leven verkeerd naar het toilet – herinner u, heren, de prostaatvriendelijke pleidooien voor het zittend plassen – en nu blijkt tot overmaat van ramp dat we bovendien naar het verkeerde toilet gaan.

Jawel. U en ik, wij gaan, alnaargelang ons geslacht, keurig naar het heren- of damestoilet (en desgevallend naar het toilet voor andersvaliden), doch het moet maar eens gedaan zijn met die achterhaalde flauwekul, zo betoogde een student maandag in het Radio 1-programma ‘Hautekiet’. Het is tijd voor genderneutrale toiletten. Immers, de wachtrijen aan damestoiletten zijn her en der deerniswekkend én de bestaande opdeling is hoogst vervelend voor “jongeren die twijfelen aan hun eigen genderidentiteit”.

Ten eerste: die rijen aan de damestoiletten zouden maar half zo lang zijn als vrouwen eens zouden ophouden met altijd met z’n tweeën te gaan plassen. Ten tweede: eerder dan hun gevoeg te doen op een pot waar mannen ze zijn voorgegaan, sterven vrouwen nog liever aan een bloedvergiftiging door een gesprongen blaas. Ten derde: zullen we, nu we toch bezig zijn met de aanpak van dringende en ernstige problemen voor jongeren die twijfelen aan hun eigen genderidentiteit, dan maar meteen ook mannen- en vrouwenfietsen afschaffen?

 

TIP VAN DE WEEK

Kies uw beeldspraak met zorg. Zeker als het journaille – meeuwen op het stort genaamd maatschappij, toch? – meeluistert.

Zeg dus, in uw hoedanigheid van officieel ondervraagde tijdens een hoorzitting, niet “de muizen hebben dat opgegeten” als u bedoelt “het valt niet uit te sluiten dat er, buiten ieders wil om en ondanks de beste voorzorgen en maatregelen van alle betrokken partijen, door de tand des tijds enige onherstelbare schade is toegebracht aan een zo broos materiaal als het papier waarop de in het archief opgeborgen plannen van de Brusselse tunnels zijn bewaard”.

Helaas. Dat is niet gebeurd. En dus ging de muizen-quote quasi meteen de wereld rond. Britse kwaliteitspublicaties namen, in de aanloop naar de Europese top, het verhaaltje over Brussel gretig over. En ergens in de Verenigde Staten grinnikte iemand die onze hoofdstad tevoren “hellegat” had genoemd.

Het allerergste is evenwel dat niemand de beeldspraak als beeldspraak had ervaren. Niemand sloot het uit. Iedereen achtte het perfect mogelijk, in dit land van haken en ogen. En de rechtzetting bleef onhoorbaar, onder het oorverdovend hoongelach.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: