Skip to content

Column 624

May 7, 2016

BEKENTENIS VAN DE WEEK

Ik benijd ze, de mensen die het wéten.

Neem nu de kwestie van de dialoogschool. Amper had Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, in de redelijk befaamde krant ‘De Morgen’ zijn voornemen om z’n scholen wat moslimvriendelijker te maken onthuld, of daar waren ze al gezet, de weters. Enerzijds zij die wel heel zeker weten dat dit een hoogst verstandige, weze het niet geheel onbaatzuchtige zet is, anderzijds zij die wel heel zeker weten dat dit het einde betekent van het katholiek onderwijs én een misplaatst signaal naar de moslimgemeenschap in Vlaanderen is.

Hoe dóén ze dat toch, vroeg ik me enigszins afgunstig af, dat wéten? Ik mag proberen wat ik wil, verder dan veronderstellen kom ik niet. Waar halen al die anderen toch die expertise in Toekomstige Aangelegenheden vandaan?

Na grondig overpeinzen ben ik tot de conclusie gekomen dat de weters danig in de war zijn. Dat zij feiten met gevoelens verwarren. Dat zij met hun stelligheden wens en vrees maskeren.

Met wens en vrees is natuurlijk niks mis, maar betrouwbare bakens in de mist over de woeste oceaan waarop ons sloepje dobbert zou ik ze niet noemen. De ware veilige vaart laat zich niet berekenen wijl men op het voorplecht tussen angst en hoop in door een toeter staat te schreeuwen, doch veeleer in de stuurhut, gebogen over de map der kennis, spiedend met het oog der ervaring.

Maar toegegeven: ik sta, schaamteloos een koffie-cognacje slurpend, aan wal. Dát, althans, weet ik.

 

VRAAG VAN DE WEEK

Zou men in Brugge en Vlaamse omstreken dezer dagen aan Leicester denken?

Ik zag ze voorbijflitsen, de beelden van de uitzinnige supporters van Leicester City Football Club, opgericht in 1884 en deze week voor het eerst kampioen in de hoogste afdeling van het land. Wat men zag, was een vreugde die pakweg de Anderlechtfan niet kent. Die denkt bij een titel, de gewenning ten prooi, hooguit: ‘Anderlecht champion, lalalalala, ta gueule, boeren uit Brugge.’

Dat Brugge, opgericht in 1891, wacht al sinds 2005 op een landstitel – vergis u niet: dat is langer dan Leicester, want bij die Engelse club ontstond het geloof in de titelkansen pas begin 2016.

Ze zijn het beu gedronken, in Brugge, het bittere bier der ontgoocheling.

 

VASTSTELLING VAN DE WEEK

Dit is zo’n dag.

Zoals ik nooit de vader van m’n moeder heb gekend, zo heeft m’n dochter nooit de moeder van haar vader gekend. De dood is – voor zover het leven al een feest is, natuurlijk – een ordinaire party pooper.

Hoe oud, of jong, m’n moeders vader was toen hij stierf, weet ik niet eens bij benadering. De grote afwezige. Geen foto, geen brief, geen half verhaal – alleen, zo meen ik mij te herinneren, de schier terloopse anekdote dat hij op z’n sterfbed bij gebrek aan tabak en vloeitjes denkbeeldige sigaretten lag te rollen met z’n laken. Hopelijk zit dat niet in de genen.

Hoe oud m’n dochters oma was toen ze stierf, weet ik wel. Het is achtendertig jaar geleden. Ze stierf in het jaar waarin op de Spaanse camping Los Alfaques ruim tweehonderd mensen omkwamen bij een gasontploffing, paus Paulus VI en zijn opvolger Johannes Paulus I overleden, de Camp Davidakkoorden tussen Egypte en Israël werden gesloten, Leo Tindemans in het parlement woedend het ontslag van zijn regering aankondigde, in Jonestown in Guyana honderden leden van een sekte collectief zelfmoord pleegden, de film ‘Grease’ in première ging en Club Brugge de finale van de toenmalige Champions League speelde. Dat is dus bijna in de prehistorie.

Ja, zo lang is het al geleden. De jaren zijn er in flinterdunne, opake laagjes overheen gaan liggen, het beeld is vervaagd, de klank verstomd. Wat rest is een soort van onvolkomen besef, niet zozeer van wat is geweest doch veeleer van wat had kunnen zijn. Zoals: een dag waarop zij, o zo moeizaam en broos, dwars door het craquelé op haar gelaat heen nauwelijks merkbaar oplicht in een zoete glimlach, wanneer ze, op een schaduwrijk plekje in de tuin gezeten, vertederd het wijze en argeloze leven aanschouwt dat in haar en door haar is ontstaan. Moederdag.

From → Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: