Skip to content

Column 628

June 4, 2016

VERWELKOMING VAN DE WEEK

Hartelijk welkom aan – nee, jij mooi niet, onnozele panda – het herexamen.

Van die hele onderwijshervorming van Hilde Crevits, met niet langer zo’n tweehonderd maar slechts een honderdvijftig studierichtingen, snap ik amper iets. Dat komt doordat ik maar tot m’n drieëntwintigste naar school ben geweest én doordat ik al heel oud ben, want in mijn tijd was er maar één studierichting: Latijn-Grieks. (Althans, de enige studierichting die er werkelijk toe deed. Je had, geloof ik, ook nog Latijn-Wiskunde en Latijn-Wetenschappen, maar dat was voor stumperds die te stom waren voor Grieks. Voorts waren er naar verluidt nog drie richtingen zonder Latijn – een soort van crea-clubjes, dus. En het gerucht deed de ronde dat er daarbuiten, in de rimboe die niet het college was, opvangcentra waren voor jongelui die voor werkelijk níks deugden.)

De minister pleit voor een herwaardering van het bijna teloorgegane herexamen als reddingsmiddel voor leerlingen die pech hebben gehad. Lijkt me een prima idee. Hoop is een mensenrecht.

 

VASTSTELLING VAN DE WEEK

Bergen heeft een brede kijk op cultuur: niet alleen is er een station uit de toekomst, er zijn ook taferelen uit de middeleeuwen.

Immers, na de kruisiging van Jezus Christus, de onthoofding van Johannes de Doper, de steniging van Stefanus, de doorzeving met pijlen en – toen dat niet bleek te volstaan – de doodknuppeling van Sint-Sebastiaan, heeft onze rooms-christelijke cultuur deze week in de stad van Elio Di Rupo een vijfde verfijnd hoogtepunt bereikt: de ophanging van Charles Michel.

Ik stel me zo’n bijeenkomst voor, van Kameraden die, ter afwisseling van het staken – het is niet echt barbecueweer –, broeden op een actie. Dat lukt zichtbaar niet zo best. De zaal sluimert in lusteloos geroezemoes – was het al maar EK voetbal. “Laten we eens iets ludieks doen!”, gilt plots Kameraad Picon, “laten we die verdomde kloot van een premier eens ophangen!” Gejuich stijgt op: “Jaaa! Ophangen!” Dan steekt Kameraad Timide z’n vinger op: “Mogen we hem ook een beetje vernederen?” “Jaaa! Vernederen! Vernederen en ophangen!”, scandeert de zaal. Picon veert recht en steekt bezwerend de handen op. Het rumoer verstomt. Even laat hij een betekenisvolle stilte vallen. Dan kijkt hij ijskoud de zaal in en zegt: “Oké. Vernederen en ophangen.” “En dat vet varken van een vader?”, roept Kameraad Vilain. “Dat stuk onbenul?”, antwoordt Picon, “Eén sneer – maar wel mesdiep, tot hij bloedt. Iedereen akkoord?” “Jaaa!”, brult de zaal, “Jaaa! Mesdiep! Bloed! Vernederen! Ophangen!” In triomf baant de vergadering zich een weg naar buiten, richting La Lutte Finale, waar even later het bier rijkelijk vloeit. Wat is dat toch leuk, klinken ze elkaar toe, zo’n ludieke actie! Eén man is eenzaam achtergebleven, in de voorts lege zaal, grauw en diep zuchtend: Kameraad Bonsens.

Publieke terechtstellingen getuigen zelden van goede smaak, maar de diepe, diepe ongerustheid van de mensen is te begrijpen. Hun ongerustheid, hun boosheid, hun bitterheid, en finaal – het allerergste – hun onverschilligheid jegens het Systeem. Een Systeem dat niet eens bij machte blijkt gevangenen een deftige toiletpot te verschaffen, laat staan rechtspraak binnen een redelijke termijn te garanderen. Een Systeem dat, in een tv-studio met z’n eigen schamelheid geconfronteerd, niet verder komt dan dit: twee volwassen mannen, elk sprekend namens meer dan één miljoen mensen, die – héhé, wat een toeval – elkaar vervelende fotootjes onder de neus duwen en tot bekentenissen proberen te dwingen. Een triest, beschamend spelletje ‘Wie Heeft De Grootste?’

Nee, niet die ergerlijke stakingen, die ondertussen schier lachwekkende stakingsaanzeggingen en die scabreuze sabotagedaden zijn het ergste. Het ergste is het ijskoude cynisme waarmee het Systeem aan het schaakbord zit. Ziedaar, denkt het vergenoegd, mijn twee stromannen – ik ben altijd winnaar.

Een mens zou op den duur nog gaan verlangen naar nieuws over die panda.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: