Skip to content

Column 646

December 3, 2016

VASTSTELLING VAN DE WEEK

Er schuilt een Trumpje in ieder van ons.

’t Is een ongemakkelijke waarheid, die we doorgaans aardig weten te negeren en maskeren, maar soms steekt het venijnig ventje z’n lelijke kopje op en is er geen ontsnappen aan. Dan wordt er driftig gestampvoet, schaamteloos gelogen, geniepig gekonkelfoesd, neerbuigend gesneerd, protserig gekoketteerd, hondsbrutaal gemanoeuvreerd. (En dat we die Trump niet moeten, komt natuurlijk grotendeels doordat hij er wél mee wegkomt.)

Soms grijnst ons innerlijke Trumpje ons toe in de spiegel die een ander ons onbewust voorhoudt. Neem nu die vrouw die vorige week vrijdag verbouwereerd toekeek hoe de bus waarop ze net haar buggy had gehesen wegreed zonder haar. Passagiers wezen de chauffeur tevergeefs op z’n vergissing, waardoor de baby een korte rit moederloos moest doorstaan. (Het is niet duidelijk of de baby daardoor een onherstelbaar psychisch trauma heeft opgelopen.) Zware fout, oordeelde De Lijn, en de chauffeur zal daarvoor gepast worden gestraft. Waarop de moeder begin deze week verklaarde dat zulks niet volstond: “Ik pik het niet dat hij niet wordt ontslagen.”

U leest het goed: alleen ’s mans ontslag kon de vrouw genoegdoening schenken – haar innerlijke Trumpje stampvoette en raasde.

Hoofdschuddend kijken we het aan. Tjongejonge. Schaam u, vrouw, brommen we, schaam u voor zoveel aanstellerij, voor zoveel harteloosheid, voor zoveel – vooruit maar – domheid. En als we klaar zijn met brommen, verzekeren we onszelf dat wij nooit zo zouden reageren. Waarna we een eind weg mijmeren en verzaligd ons eigen leven overschouwen, een leven dat een aaneenschakeling is van louter begrip, compassie en vergevingsgezindheid. En nederige superioriteit.

 

AFSCHEID VAN DE WEEK

Mijn hart zegt: dat van Andrew Sachs, de Joods-Duits-Britse acteur die zo’n veertig jaar geleden in de twaalfdelige televisionele hoogmis genaamd ‘Fawlty Towers’ ontwapenend prachtig balanceerde op het slappe koord tussen mens en aapje – God zal niet weten wat Hem overkomt, als Hij zich straks per abuis laat bedienen door Manuel; hopelijk spreekt Hij vloeiend wartaal. Sachs is 86 geworden en dat was – ik schroom mij het te schrijven – wellicht enkele jaren te veel. De dementie die hem te pakken kreeg dwong hem in een rolstoel en ontnam hem z’n stem, een lot waaraan ik slechts huiverend durf te denken. Er is iets grondig mis met onze vervaldatum.

De manager van deze bescheiden prachtcolumn, evenwel, zegt: het afscheid van de week is – nee, Fidel, néé, áf! – dat van François Hollande. Le Président de la République Française heeft donderdagavond in een rechtstreekse tv-uitzending vanuit het Elysée aangekondigd dat hij geen kandidaat is om zichzelf op te volgen. Men aanschouwde een redelijk historisch moment, wegens voor het eerst sinds 1958. Ik zag en hoorde, zoals immer wanneer Hollande ten tonele verschijnt, vooral tristesse.

Ja, zoals immer. Die Hollande kon de Fransman in mij nooit overtuigen. Ik zag steevast een wat weifelend, schier timide mannetje dat, zo leek het wel, per ongeluk president was geworden en zich daarvoor in taal en gebaren aldoor verontschuldigde. ‘Sorry dat ik hier de boel leid, maar ja, iemand moet het doen en alle anderen zitten thuis met diarree’ – zoiets. Mannetje in de schaduw. Mannetje van peut-être. Dat gevoel had ik nooit bij pakweg Nicolas Sarkozy, die louter uit aan zelfgenoegzaamheid grenzend zelfvertrouwen leek te bestaan. Zonnekoning. Bien-sûr.

Die observatie over Hollande zegt natuurlijk meer over mijn kinderlijke argeloosheid dan over ’s mans politieke vaardigheden. Je wordt geen president van Frankrijk als je niet alert, geslepen, messcherp bent. Je wordt geen president van Frankrijk als je niet wantrouwig, ruig, genadeloos bent. Je wordt president van Frankrijk als je een goeie deal kunt sluiten met je innerlijke Trumpje.

Advertisements

From → Uncategorized

One Comment
  1. Héérlijk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: