Skip to content

Column 649

January 7, 2017

BELOFTE VAN DE WEEK

Uitermate welgekomen, enorm trouwe lezer, in de allereerste aflevering van de zestiende jaargang van deze bijzonder bescheiden prachtcolumn, en allerbeste moed.

Jazeker, ik wens u de allerbeste moed, want u zult die verdomd hard nodig hebben. Niet om deze bijzonder bescheiden column te lezen, wel om u helemaal doorheen het jaar te worstelen. Immers, 2017 wordt, na de dieptreurige aanloop genaamd 2016, het jaar waarin u wordt bedolven onder louter en alleen de meest extreme meningen, de grofste bekken, de luidste schreeuwers, de meest overdreven overdrijvingen, de onbeschaamdste leugenaars en de overtreffendste trappen van vergelijking en verongelijktheid.

De nuance was al morsdood, maar men heeft haar voor alle zekerheid opgegraven, met versgeslepen ijsschaatsen de pogo op haar gedanst, er vervolgens met een pletwals overheen gereden, dan bijeengeschraapt, opgeschept, in een verbrandingsoven gekieperd en finaal de asse met een kernraket het heelal in geknald. Waarna men trots en voldaan om zich heen keek en een oorverdovend luide boer op de sociale media pleurde.

Welnu: níét hier.

Ik heb – in het allergrootste geheim en op gevaar voor lijf en leden, ja, zo ben ik – meteen na de opgraving een beetje nuance-DNA weten te bemachtigen, en ben erin geslaagd die levensnoodzakelijke bron van geestelijk welzijn opnieuw tot wasdom te brengen. Derhalve prijkt thans in mijn nederige werkmanswoonst een gezonde nuanceplant, waarvan ik eenmaal per week kan oogsten. Die oogst, zo beloof ik, zal ik hier koppig en graag met u blijven delen.

 

CITAAT VAN DE WEEK

“Het bestaansrecht van een wet ligt vanzelfsprekend vervat in de afdwingbaarheid ervan. Pas dan wordt die wet ervaren als een wezenlijk want nuttig onderdeel van het broze raderwerk dat wij samenleving noemen. Zo niet, gunnen wij haar geen blik. Dit is een wet die zelfs in monokini en reetveter paraderend niet zal worden nagefloten.”

Aldus sprak in oktober 2014, over de kersverse antiseksismewet, in deze kolommen – u voelt me ongetwijfeld al een beetje komen – ikzelve. Jazeker, ik hoor m’n excuses aan te bieden voor zoveel pedanterie – alleen megalomanen en zeer middelmatige columnisten citeren zichzelf. Dat zal ik graag doen zodra de wetgevende en uitvoerende macht zich hebben geëxcuseerd voor het zootje dat ze ervan hebben gemaakt.

De wet zou een antwoord bieden op de pertinente vragen die waren gesteld nadat de documentaire ‘Femme de la rue’ twee jaar eerder had aangetoond dat vrouwen her en der in Brussel op straat schandelijk geïntimideerd worden. Welnu, deze week meldde het befaamde dagblad ‘De Morgen’ dat er op basis van die wet in één jaar welgeteld 25 klachten zijn ingediend, waarvan drie in het Brusselse Gewest. Drie. Er zijn in Brussel meer koeien.

“We zullen de wet dit jaar herbekijken”, reageerde staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs op het even voorspelbare als bedenkelijke nieuws. Herbekijken is, zoals u weet, een dodelijk woord. Het verbindt tot niets. Dat hoeft niet te verwonderen, in tijden waarin politici zich liever druk maken over kerststalletjes in gemeentehuizen en verkiezingen in 2018.

 

AFSCHEID VAN DE WEEK

Dat van Kerim Akyil, de jongeman uit Houthalen die bij de moordende raid in Istanbul om het leven kwam en woensdag werd begraven.

Ik heb weinig politici weten reageren op de stroom aan racistische vuilnis die op de sociale media werd uitgebraakt na z’n dood. Het was zowaar Kerims vader die, midden in een schier onvoorstelbaar diep verdriet, verzoenende taal sprak. Schrijnend.

Bij het overlijden van Luc Coene, de voormalige gouverneur van de Nationale Bank, buitelden de (aspirant-)gezagsdragers gisteren wel over elkaar heen om hun woorden aan de buitenwereld te slijten. Ongetwijfeld terecht – ik snap van staatshuishoudkunde en crisismanagement al evenveel als van Oeigoers –, maar het verschil was beschamend groot.

Leiders horen ook bij tegenwind pal te staan.

Advertisements

From → Uncategorized

One Comment
  1. Ik kan niet zeggen hoe fijn ik het vind dat je nog een beetje nuance DNA hebt weten te bemachtigen. Heerlijk om te weten dat ik nu en dan nog een pietsie daarvan kan meepikken op jouw blog. Heerlijk om te lezen alweer. Merci.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: