Skip to content

Column 651

January 21, 2017

BELOFTE VAN DE WEEK

In deze aflevering zal ik het niet hebben over politici.

 

CITAAT VAN DE WEEK

“Ik heb dat ingevoerd toen ik Kamervoorzitter was. Tot dan gingen veel parlementsleden tijdens de debatten iets drinken in de cafés rond het parlement. In drie of vier cafés was zelfs een bel geïnstalleerd die afging toen de stemming begon. Om daar een einde aan te maken, heb ik wijn en bier ter beschikking gesteld in de koffiekamer. Dan gingen de Kamerleden automatisch ook minder drinken, omdat de sociale controle groter werd.”

Aldus sprak deze week, over de weigering van het federaal parlement om gratis alcohol aldaar af te schaffen, de befaamde dienstbetoonkampioen Herman De Croo. Nadat ik m’n opengevallen bekje weer dicht had gekrikt, vroeg ik me af wat de heer De Croo zou hebben gedaan mocht toen zijn gebleken dat parlementsleden weleens wegbleven tijdens de debatten wegens bezoek aan een bordeel. Logica, gij lenig lustdier.

Vrijwel meteen dacht ik terug aan het thans reeds lang vervlogen moment waarop mijn vader een door een verdienstelijke amateur gekonterfeit werkje aan de muur hing, daarbij half schertsend de hoop uitsprekend dat ik voortaan wat vaker thuis zou zijn, nu ik mij niet langer diende te verplaatsen om het tafereel te aanschouwen: een mij welbekend stadspleintje vol cafés. Ik lachte eens beleefd en sprong op mijn fiets. Schilderijtjes bieden geen gezelligheid of avontuur.

Ik ben derhalve de laatste die mensen gezelligheid of avontuur wil ontzeggen. Mogen de geachte volksafgevaardigden bij tijd en wijle de noeste arbeid onderbreken, teneinde een alcoholische verfrissing te gebruiken? Welzeker. Somtijds is zulks ongetwijfeld zelfs bevorderlijk voor de democratie. De rechtsstaat gedijt evenzeer in hermanvanrompuyaanse ascese als tussen pot en pint. Het moet evenwel geen bacchanaal van potverteerders worden. Daarom pleit ik voor twee kleine correcties op het gangbare systeem: de dames en heren politici dienen voor hun parlementair verbruik regulier te betalen – ja, ik ben een gekkerdje – en worden, wanneer zij zich ter stemming begeven, bij het verlaten van de koffiekamer onderworpen aan een alcoholtest. Onschendbaarheid, mijn oor. Parlementsleden zijn tenslotte de chauffeurs van het vehikel genaamd België.

 

VRAAG VAN DE WEEK

Hebt u er ook op gelet?

Net op het moment dat de 45ste president van de Verenigde Staten voor het eerst in die hoedanigheid de wereld toesprak, begon het te regenen. Plaagstootje van God, zullen we maar denken – Hij vond het wellicht een beetje al te grof, wat daar allemaal onder Zijn auspiciën werd gezegd. (Je zal overigens maar atheïst zijn, in Amerika. Daar zit je dan, ondergedoken, in je keldertje, vurig niet te bidden dat het gauw overgaat.)

Nog een minpuntje, gisteren, was dat klaarblijkelijk niemand tegen Donald John Trump had gezegd dat hij al gewonnen had. Dat hij daar niet stond om campagne te voeren, maar om te verenigen, om leider van een hele natie te zijn. Niet, dus. De president ging tekeer tegen de – kijk uit, vies woord – elite, die het volgens hem acht jaar lang helemaal had laten afweten. Hij gaat, zo stelde hij krachtig, de macht teruggeven aan het volk. Power to the people. Donald John Lennon.

Nu, het is niet anders. Zoals we acht jaar geleden bij de eedaflegging van Barack Obama in polonaise door de kamer hosten, in de vaste overtuiging dat de wereld ’s anderendaags een lusttuin zou zijn, zo trekkebenen we nu somber in ons eentje door de gang, in de wetenschap dat we niets zeker weten. We kijken naar een president, maar zien een stuiterbal. Een man van zeventig met de lichtgeraaktheid van een puber. Een puber die zichzelf z’n beste raadgever vindt.

Met een puber, zo weten we, discussieer je niet. Je wacht tot het overgaat. Een jaartje of vier.

 

VASTSTELLING VAN DE WEEK

Ik ben erg slecht in het houden van beloftes. Misschien moet ik wel in de politiek.

From → Uncategorized

One Comment
  1. Tja, ik blijf mij zorgen maken over deze bejaarde puber.
    Nee, nog erger ik ben bezorgd over de schade die deze overjarige puber in vier jaar kan aanrichten.

    Verontruste groet,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: