Skip to content

Column 657

March 4, 2017

GOED NIEUWS VAN DE WEEK

Minister van Natuur Joke Schauvliege gaat de roerdomp, de heivlinder en de knoflookpad redden.

Dat is natuurlijk vooral goed nieuws voor de roerdomp, de heivlinder en de knoflookpad, doch ik betwijfel of er onder de trouwe lezers van deze Bescheiden Prachtcolumn veel roerdompen, heivlinders en knoflookpadden zijn. Dieren zijn niet zo’n verwoede lezers. Integendeel. Katten, bijvoorbeeld, haten lezen. Zelf doen ze ’t niet en van een ander kunnen ze ’t amper verdragen – ga maar na hoe vaak ze plompweg bovenop de pagina komen liggen die jij net lekker aan het bestuderen bent. De grofheid. En honden, ach, honden, die kennen geen krant uit een boomtak.

Nu, dat de roerdomp, de heivlinder en de knoflookpad amper aan lezen toekomen, valt nog enigszins te vergeven, want die hebben het veel te druk met niet uitsterven – en dat is een voltijdse bezigheid.

Van de roerdomp, zo las ik in de krant, resten er in Vlaanderen nog welgeteld 74 exemplaren, netjes verdeeld over 37 koppeltjes. (De roerdompse vrijgezel beneemt zich steevast schaamtevol het leven. Roerdomperij is niet voor watjes.) De lichaamstaal van kwestieuze vogel verraadt overigens dat hij zich bewust is van de precaire situatie waarin hij zich bevindt: vaak struint de roerdomp, die van nature over een langgerekte hals beschikt, ‘kop in kas’ door het riet, met als het ware opgetrokken schouders – wie goed luistert, hoort hem stilletjes klaaglijk mopperen: “Ik sterf uit, ik sterf uit, ik sterf uit, vergeef me dat ik geen deuntje fluit.” Men pinkt een traan weg en vergeeft het hem.

De heivlinder en de knoflookpad fluiten evenmin een deuntje, doch dat valt minder op, daar men zulks van deze schepselen niet verwacht. De knoflookpad is namelijk een – jawel – kikker, en kikkers kwaken. En de heivlinder, die vlindert. In stilte. Op de – jawel – heide. De knoflookpad leeft dan weer – jawel – níét tussen het knoflook. Hij dankt z’n naam deels aan het feit dat hij bij gevaar iets afscheidt dat naar knoflook ruikt. Geen wonder, dus, dat hij met uitsterven bedreigd is: uilen en buizerds en egels en vossen zijn fijnproevers. Bon appétit, les amis.

Hoe doe je dat dan, zo vraag ik me af, de knoflookpad redden? Het zou natuurlijk helpen als Joke Schauvliege alle uilen en buizerds en egels en vossen liet doodschieten. Dat zouden alvast de muizen en konijnen geweldig vinden. Om de heivlinder te redden kan de minister eenvoudigweg de purperen heide vol laten planten met roodzwenkgras, struisgras en dravik. Dat zouden de tarweboeren in de buurt dan weer iets minder geweldig vinden. Voor de redding van de roerdomp volstaat het gelukkig dat Schauvliege overgaat tot de aanleg van “ongestoorde moerassen in laagland, met uitgestrekte rietvelden die moeten bestaan uit jong, dicht op elkaar staand riet, afgewisseld met ouder riet dat in laag water staat (minder dan dertig centimeter). Het waterpeil mag niet te veel fluctueren en in de buurt moet ook dieper open water aanwezig zijn.” Eitje. Zeker als je nagaat dat de minister daarvoor liefst 240.000 euro heeft uitgetrokken. Voor het langdurig welzijn van de knoflookpad voorziet Schauvliege een budget van 283.000 euro, de redding van de heivlinder mag 120.000 euro kosten. Alles samen dus 643.000 euro, te spreiden over een periode van vijf jaar, wat neerkomt op 352 euro per dag.

Minister van Natuur, íémand moet het zijn, alhier. Iemand moet met oprecht geveinsde belangstelling luisteren naar bevlogen pleidooien van lieden die zich zorgen maken over de roerdomp, de knoflookpad en de heivlinder en daarbij benadrukken dat het ze níét om de roerdomp, de knoflookpad en de heivlinder is te doen, maar om het groter plaatje – het voortbestaan van onze planeet, via een mentaliteitswijziging bij de mensen; en dat ze zich tot de minister richten met berichten over de roerdomp, de knoflookpad en de heivlinder bij gebrek aan inheemse panda.

Zo’n minister is geheid van gewapend beton.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: