Skip to content

Column 658

March 11, 2017

VRAAG VAN DE WEEK

Hebt u dat óók gevoeld, deze week?

Was het bij u daar óók plots, even subtiel als onmiskenbaar, dat onbestemde hupje in uw gemoed, die schalkse twinkeling in uw ogen, dat wulpse snufje in uw neus, die prettige jeuk genaamd lente?

 

BEKENTENIS VAN DE WEEK

Ik had m’n ouders willen betálen om níét naar het oudercontact op school te gaan.

Helaas waren zij niet omkoopbaar. En al even helaas beschikte ik niet over geld – althans, niet over genoeg geld om ook maar een poging te wagen. Zakgeld geven was toen in de mode en dus deden m’n ouders daar niet aan mee, vanuit de ijzeren logica dat zij als kind óók geen zakgeld hadden gekregen en er tóch gekomen waren. Op mijn tegenargument dat er in hun jonge tijd nog geen geld bestond omdat zij al zodanig oud waren dat men toen nog aan ruilhandel deed, kwam geen antwoord, hoofdzakelijk omdat ik dit argument niet hardop durfde te formuleren. Tegenspraak werd niet geduld. Tegenspraak was iets voor langharig tuig en van lang haar kon ik enkel dromen – de oren dienden te allen tijde vrij te zijn, zodat deze bij een vermoeden van tegenspraak beschikbaar waren voor een flinke draai errond. Wat was ik een gelukzak.

Ja, wat was ik een gelukzak. Ik had ouders die uit zichzelve naar het oudercontact gingen, overtuigd als zij waren van de heilzame werking ener gedegen schoolse opleiding. De feiten spraken hen daarin – hoeft het te verbazen? – niet tegen: ik had een overgrootvader die aan de schaarse kost kwam door in de duinen konijntjes te verschalken, een grootvader die ‘aan den ijzerweg’ emplooi vond, een vader die zich van bankklerk opwerkte tot directeur. Dus!

Dus was falen geen optie. Ik diende, in de optiek der onstuitbaar opgaande vaart der volkeren, op z’n minst advocaat te worden – dat is gelukkig mislukt. Al begrijp ik de ouderlijke misvatting mijner toekomst wel enigszins: ik kon ‘het goed uitleggen’, stierf niet op een podium en verkleedde mij graag. Het hoeft derhalve niet te verbazen dat ik mijzelve veeleer aan de kost zag komen als artiest: woordsmid, voordrachtatleet, liedjesprevelaar. Kortom, iets met wijn en wijven. Een carrièreplanning, evenwel, die níét ter sprake kwam tijdens het oudercontact. Doorgaans werd daar over achtjes gesproken die eigenlijk negens hoorden te zijn, over zeventjes die tot schaamrood noopten, en over zesjes – het woord werd uitgespuwd alsof het een fluim antrax betrof – die mij ten gronde alle bestaansredenen ontnamen. Tegenspraak van de leerkracht werd – mijn verhaal wordt eentonig – niet geduld. Immers, mijn ouders waren mijn ouders en wie kende mij nu beter: die malle man of zij? Ha! In mijn herinnering kruisten onze blikken elkaar in een flits, die van de malle man en de mijne: ik meende in de zijne een zweem van herkenning, ja, zelfs schier christelijk medeleven te ontwaren, alsof wij beiden gelaten beseften dat we tegen dergelijke ouderlijke oerkrachten nu eenmaal niet opgewassen waren. Het was duidelijk: hem wachtte een vakantie waarin hij somtijds hoofdschuddend aan mij dacht, mij een periode vol contemplatief schuldbewustzijn, aandoenlijke dienstbaarheid en voorts nederig stilzwijgen.

Schoolloopbaanbegeleiding, geachte heer Bart Somers, is patisserie: een kwestie van nauwkeurig doseren, en uw weegschaaltje is blijkbaar stuk. U hebt op goed geluk een en ander in een mengschaal gekieperd en stelt vervolgens verbaasd vast dat uw deeg niet rijst. Er zijn nu eenmaal ouders die hun oprechte wens – een boeiend en tegelijk zorgeloos leven voor hun kinderen – al te nadrukkelijk formuleren, net zoals er ouders zijn die terzake pijnlijk afwezig blijven. Men dient zich af te vragen wat het beste is voor het kind. Het ene kind krijgt vleugels van een terloops schouderklopje, het andere van een pedagogisch uitgebalanceerd begeleidingsplan, geen enkel van een door de ouders te betalen boete. Die ouders kunnen die centen trouwens veel beter besteden. Bijvoorbeeld aan zakgeld.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: