Skip to content

Wij Jannen

February 17, 2018

‘Ik ga eerlijk zijn: ik vind ‘Jan’ een lelijke naam.’

Aldus sprak donderdag een collega wier naam ik niet ga noemen, en al evenmin die van haar twee zoontjes. Ik ben een netjes opgevoede kerel en het zou van weinig tact getuigen om hardop te lachen met de naam van iemand die genoemd is naar een janetterig sigarettenmerk of met de naam van schooljongetjes die dezelfde naam dragen als tandeloze oude peetjes uit het negentiende-eeuwse Picardië.

Je naam is geen verdienste. Niks om trots op te zijn, niks om mee uit te pakken. Je naam is het resultaat van de tijdelijke verstandsverbijstering van je ouders. Zodra ze zeker weten dat de bevruchting geslaagd is, overvalt hen een koortsachtige aandrang om de exceptionele uitzonderlijkheid van deze aan broekloos vertier ontsproten gebeurtenis te vereeuwigen in een al even glorieuze naam. Nu eens leidt zulks tot keuzes als Loezer, dan weer tot keuzes als Jan.

In mijn dichte vriendenkring zijn er vier Jannen. Teneinde verwarring te vermijden spreken wij elkaar dus aan met een verbastering van de familienaam of met de formule ‘meneer+familienaam’, zeer tot eenieders voldoening. Een enkele keer genieten wij Jannen intens van het stijgende ongeloof op het gelaat van een argeloze buitenstaander, wanneer deze bij kennismaking met kwestieus kwartet eerst ‘Aangenaam, ik ben Jan’ te horen krijgt, vervolgens ‘Aangenaam, ik ben Jan’, daarna ‘Aangenaam, ik ben Jan’’ en finaal ‘Aangenaam, ik ben Jan’. Het gebeurt dat de buitenstaander even moet gaan zitten om te bekomen, onderwijl steels om zich heen speurend teneinde te ontdekken waar de verborgen camera staat. Dan glimlachen wij eens voldaan. Helaas is het evenwel nog nooit voorgevallen dat de buitenstaander ook Jan heet – wij Jannen lachen al eens gaarne en leven voorts op hoop.

De hoop om de populairste naam in Vlaanderen te dragen dienen wij echter op te geven. Er zijn, zo blijkt uit gegevens van het betrouwbare Belgische instituut Statbel, thans 41.010 Jannen in omloop. Dat is verdienstelijk, doch wij Jannen kijken aan tegen liefst 45.746 keer Marc.

Marc. Wat een lelijke naam.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: