Skip to content

Smullen

March 31, 2018

Stel: u bent een volbloed socialist. (Geen paniek, ik zei: stèl.) Partijkaart, geheven vuist, de Internationale. Pintjes in het Volkshuis, met kameraden en gezellinnen, militant solidair. De kleine man is de maatstaf, het grootkapitaal het vergif. Stel, dus. Zou u dan verliefd kunnen worden op een donkerblauwe? Of, godbetert, op een Vlaams-nationalist?

Natuurlijk wel, beseft u. Immers, u bent verliefd geworden op uw partner, en die is – dit blijft vanzelfsprekend tussen ons – óók niet perfect. Doch dat deert niet. U hebt gaandeweg geleerd niet te focussen op de verschillen, maar op wat u en uw partner gemeen hebben, op wat u en uw partner in elkaar herkennen. Zin voor avontuur, bijvoorbeeld. Of gevoel voor humor. Of een bijzondere voorliefde voor zorgvuldig geföhnde hondjes. Bovendien: alleen is ook maar alleen, hé. En veel duurder.

Kenners van de menselijke psyche beweren dat wederzijdse verliefdheid hoogst zeldzaam is: doorgaans wordt de ene verliefd en de andere verliefd op die verliefdheid, en dus op zichzelf. Men kan dit betreuren, doch eigenlijk dient men dit toe te juichen. Wederzijdse verliefdheid is immers veelal oeverloos saai en meer dan eens ronduit ergerlijk. Zij speelt zich af in een parallel universum, doch kletst als een lauwe dweil in onze aardse nek. In haar innigheid weerspiegelt zij onze overbodigheid. Haar taal is onze wrevel.

Nee, geef ons dan maar de onbeantwoorde verliefdheid. Veel interessanter. Bron van oeuvres voor de eeuwigheid. De afgewezene mengt bitterheid, droefenis en doodsdrift tot een wonderlijk palet waarmee hij de pakkendste doeken componeert, de felst vlammende verzen schildert, de aangrijpendste melodieën boetseert. Uit wanhoop gepuurde perfectie. Zulks vermag gelukzaligheid doorgaans niet.

Wij zijn evenwel niet aldoor zo verheven als wij van de andere verwachten. Somtijds geven wij toe aan de jeuk genaamd nieuwsgierigheid. Dan willen wij het wel weten, hoe het fout ging tussen de socialist en de Vlaams-nationalist. Dan maskeren wij onze kleinheid onder een dikke laag verontwaardiging en smullen wij van andermans kruimels.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: