Skip to content

Welverdiend

April 7, 2018

Sinds geruime tijd beoefen ik, zoals u als trouwe lezer van deze bescheiden prachtcolumn natuurlijk weet, het vaderschap. Af en toe leidt zulks tot een kleine bespiegeling. Doorgaans ontsnapt u daaraan: ik sta dan, in de beslotenheid mijner eenvoudige werkmanswoonst, naar foto’s te staren en overpeins een wijle de zichtbare resultaten van mijn broekloos vertier van weleer. Een enkele keer ontsnapt u er niet aan. En leest u zinnen zoals deze.

Het vaderschap is, in tegenstelling tot wat velen lijken te menen, geen hobby. Het is evenmin een job, en al zeker geen zwaar beroep dat recht geeft op vervroegd pensioen. Veeleer is het een aanhoudende staat van lichte verdwazing, waarin de boude overtuiging steevast in onzachte aanraking komt met de weinig elastische werkelijkheid.

De vader probeert, zich baserend op de manifeste tekorten en gebreken in z’n eigen opvoeding, de oude fouten te vermijden, en begaat aldus nieuwe. Welke dat zijn, wordt evenwel pas pijnlijk duidelijk wanneer de vader z’n kind zelf opvoeder ziet worden en her en der verontrustende sporen van een dwaalleer ontwaart, tekenen die haaks staan op de enige juiste handelwijze: de zijne. De vader stelt tot zijn afgrijzen vast dat hij deerlijk heeft gefaald en beseft dat hem slechts één eervolle uitweg rest: zich in ceremoniële kledij op het eigen zwaard storten.

Nu, misschien overdrijf ik een beetje. Misschien is het beter dat de vader gewoon nog even in leven blijft, zichzelf een Rochefort 10 inschenkt en rustig achteroverleunt. Er is geen haast bij. Hij glimlacht even, en kijkt uit het raam: een vogel hupt over het gazon en inspecteert goedkeurend de bloemen. Hij sluit de ogen en ruikt gemaaid gras. Zoete rust. Welverdiend.

Gisteren las ik in de krant een stuk over een jeugdige Gentse baardmans die zich à rato van 55 euro per uur op de markt gooit als vader-coach, voor “alle vaders die niet tevreden zijn met hoe de dingen lopen”. “We moeten leren omgaan met wat de tijd ons brengt”, orakelde hij vanuit z’n breedgeruite hemd.

De tijd brengt ons holle praat. Echte vaders verkiezen een Rochefort 10.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: