Skip to content

Onderhoud

April 28, 2018

In het eerste deel van zijn verdienstelijke werkje ‘La Divina Commedia’ heeft Dante Alighieri jammerlijk een deel van De Hel over het hoofd gezien: vrijdagochtend bij de coiffeur. Ofwel komt dat doordat in de veertiende eeuw de vaste wekelijkse sluitingsdag van de barbiers op vrijdag viel, ofwel doordat Dante stiekem kaal was.

Van nature ben ik een dinsdagmiddag-type. Dan kom ik in het coiffeursalon het best tot mijn recht. Het is er rustig. Geen mensen die er des ochtends als eerste bij willen zijn om hun dreigende struisvogelcoupe te laten aborteren, geen jongelui die in het diepst van hun gedachten een topvoetballer zijn en zulks uitdrukken in capillair vormgegeven waanzin. Nee, op dinsdagmiddag treft men in het salon louter lieden van stand aan: bedaarde dames en zwijgzame heren. En mij, dus. Wij knikken elkaar beleefd toe, doorbladeren een tijdschrift uit een lang verloren gewaande jaargang en doen er, tot wederzijds genoegen, het zwijgen toe. In de andere, immers, herkennen wij onszelf: een mens die van het groot onderhoud van de buitenkant van het hoofd dankbaar gebruik maakt om de binnenkant ervan een klein onderhoud te gunnen. Oogjes dicht en snaveltjes toe. Weldadig sluimeren.

Des te pijnlijker was het ontwaken, toen ik vrijdagochtend bij de coiffeur binnenstapte. Ik belandde er in een kakofonische kwelling van hels kwetterende dames en loeiende haardrogers. Even overwoog ik halsoverkop te vluchten en mijn uit de hand gelopen haardos dan maar enkele dagen te bedwingen met een fleurig elastiekje, doch mijn ergernis over mijn hoofdstruweel bleek groter dan mijn weerzin. Moedeloos onderging ik de pijniging door hardhorige vrouwen die luidkeels hun hele leven gedetailleerd uit de doeken deden, tot schier bekentenissen over urineverlies toe. Dra raakte ik bevangen door een milde moordlustigheid, doch even gauw kwam ik tot mijn zinnen: wat men zag en hoorde was, zo meende ik, de kakelende keerzijde van veelal onbevroede eenzaamheid.

Wat later doorprikte de coiffeur genadeloos mijn illusie: de dames waren hier om op hun schoonst te zijn voor een communie.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: