Skip to content

Bezeten

June 2, 2018

Er zijn in het leven enkele onvergetelijke eerste keren. Je eerste liefje, je eerste kus, je eerste gebroken hart. Je eerste zwembrevet, je eerste voetbalschoenen, je eerste owngoal. Je eerste fiets, je eerste bromfiets, je eerste spoedgevallen. Je eerste gedicht, je eerste podium, je eerste keer seks met een ander. Je eerste baan, je eerste kind, je eerste kakluier. En je eerste computerspel.

Niet dat ik er eentje had gekregen. Die dingen waren pokkeduur, maar gelukkig hadden we toen in de familie een aangetrouwde waanzinnige die voor zulke nieuwerwetsigheden zonder verpinken een maandloon neertelde. En dus zat ik daar, in de bijkamer waar hij het spel had geïnstalleerd teneinde grootmoeders nieuwjaarsfeest – taarten! portootjes! pintjes op kamertemperatuur! – niet al te zeer te verpesten. Ik zat daar en keek m’n jongensogen uit. Wat ik aanschouwde, was niet minder dan de toekomst die welwillend naar het heden was teruggereisd: aan een kleine, draagbare tv was een Mysterieus Bakje gekoppeld, waarop twee grote ronde draaiknoppen zaten die twee dikke witte lijnen op het tv-scherm op en neer konden laten gaan waarmee je een wit vierkantje over en weer liet kaatsen. Kortom, een wereldwonder.

De fascinatie was meteen totaal. Als bezetenen zaten de aangetrouwde waanzinnige en het schriele knaapje aan de draaiknoppen te frunniken, gebiologeerd door het traject van het witte vierkantje. We vielen liever dood dan ernaast te ‘slaan’. We vielen liever dood dan te verliezen. We vielen liever dood dan te stoppen. Slechts met bovenmenselijke wilskracht slaagden we erin ons van het Mysterieuze Bakje los te rukken, nadat we vanuit het belendende vertrek voor de zoveelste keer luidkeels waren opgevorderd voor enige gezamenlijke joligheid – en een stuk taart met een royale dot tegenzin.

Deze week raakte bekend dat Ted Dabney, een van de oprichters van Atari en medebedenker van Pong, op 81-jarige leeftijd is overleden. Ik dank hem voor dit: dat ik me al op jonge leeftijd akelig scherp bewust werd van mijn talent voor verslaving. 

De gezondste vorm van wantrouwen is deze jegens jezelf.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: